Officiële opening Hof van Coevorden

© RAU

Het Hof van Coevorden is onderdeel van een stedenbouwkundig plan waarin de oude, stervormige vestinggracht en de motte waarop het kasteel staat, worden vernieuwd. Naast het gemeentehuis, zijn in het Hof van Coevorden ook een danszaal, twee als dozen in een doos gerealiseerde popruimtes, een bankfiliaal en het centrum voor de kunsten gevestigd. Dankzij een uitschuifbare tribune kan de raadszaal ook als (film)theater met 180 zitplaatsen worden gebruikt. Het gebouw voldoet aan de eisen van het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) keurmerk. Daardoor is het hele gebouw toegankelijk voor minder validen.

© Kees Lieben

Het centrum van Coevorden wordt op dit moment volgens een stedenbouwkundig plan van BDP.Khandekar nieuw ingericht. Centraal kenmerk van het plan is het weer zichtbaar maken van de oude, stervormige vestingwal en de motte waarop het kasteel is gebouwd. De Hof van Coevorden komt dwars over een van de radialen van de oude veste te staan. De voormalige vestingwal snijdt als het ware in het gebouw en is daarom in het ontwerp zichtbaar gemaakt.

© Kees Lieben

Ook in andere opzicht sluit het gebouw aan op zijn omgeving en het historische weefsel van de stad. Aan de zuidkant zijn twee bestaande gevels in het gebouw geïntegreerd. Aan deze zijde is het ontwerp kleinschaliger om beter aan te sluiten op de schaal van de bebouwing in de straat. Om overmatige opwarming door de zon te voorkomen zijn de gevels aan de zuidkant vrij gesloten.

© Kees Lieben

De noordgevel daarentegen opent zich met grote glasgevels naar het stadspark Weeshuisweide. Deze gevels laten veel indirect daglicht naar binnen en medewerkers en bezoekers hebben een panoramisch uitzicht over het park. Dit zorgt niet alleen voor een prettige werkomgeving voor de medewerkers van de gemeente, maar is ook een gebaar van openheid en transparantie naar de burgers van de stad. De gehele gevel aan deze kant is voorzien van houten lamellen. Deze zorgen voor zelfbeschaduwing en voorkomen opwarming.

© Kees Lieben

© RAU

Door zon en schaduw studies in het computer 3D model kon optimaal met de lokale zonsomstandigheden rekening gehouden worden. Dit leidde niet alleen voor een verbeterde energetische prestatie van het gebouw maar kon door optimalisering van schaduw ook de impact van het gebouw op omliggende bebouwing geminimaliseerd worden.

Het Hof van Coevorden scoort hoog op de gebieden van energie, materiaalgebruik, binnenklimaat engezondheid. Om synergie effecten te bereiken maken de verschillende duurzaamheidsmaatregelen deel uit van een integraal duurzaamheidsconcept.

© RAU

In de centrale hal is de grootste stampleemwand van Europa gerealiseerd (afmeting 18×8 m). De toepassing van leem zorgt door zijn vocht regulerende werking niet alleen voor een gezond, astmatici vriendelijk binnenklimaat. Leem is ook een natuurlijke, lokale, niet-toxische grondstof die volledig biologisch afbreekbaar is en daarmee weer volledig aan de biologische kringloop teruggeven kan worden. Dit geldt ook voor de houten lamellen van inlands zachthout, die door een milieuvriendelijk veredelingsproces zonder behandeling met chemicaliën (zoals lakken) toegepast kunnen worden

© Ben Vulkers

Grote delen van de gevel zijn uitgevoerd in ClickBrick. Conform de Cradle to Cradle gedachte kan deze baksteen later onveranderd en zonder kwaliteitsverlies hergebruikt worden. ClickBricks worden in een droogstapelsysteem zonder (toxische) lijm verwerkt. Omdat geen specie wordt gebruikt heeft dit type muur ook geen last van zoutuitbloei. Ook jaren na oplevering blijft de gevel vrij van de anders voor baksteen kenmerkende witte zoutvlekken.

Het mos sedum dak werkt als thermische buffer tegen warmte en koude, beschermd het dak tegen hagel en hevige regen, bevordert de biodiversiteit in de buurt en zorgt voor een verbetering van het lokale microklimaat.

© Kees Lieben

Door betonkernactivering in combinatie met een warmtepomp en warmte/koude opslag in de grond is het Hof van Coevorden en zeer energie efficiënt gebouw. Door het gebruik van van betonkernactivering, zijn airco’s en radiatoren voor de koeling en verwarming overbodig. Het binnenklimaat in radiator- en airco-vrije gebouwen wordt door veel mensen als prettiger ervaren dan het klimaat in traditionele panden.

© Kees Lieben

De ventilatie in het gebouw wordt per ruimte gestuurd door CO2 sensoren, de verlichting is gekoppeld aan bewegingsmelders waardoor extra energie wordt bespaard. Door het lage energieverbruik zal de gemeente en de andere gebruikers ook bij stijgende energiekosten in de toekomst verzekerd zijn van lage explotatiekosten. Ook het gebruik van natuurlijke, onbehandelde materialen verminderd de onderhoudsbehoefte en daarmee de kosten gedurende de levenscyclus van het gebouw.

© Ben Vulkers

© Ben Vulkers

Reageer op dit bericht