Eerste CO2-neutrale en energie-leverende school van Nederland

2009 April 15
Christiaan Huygens College, Eindhoven

Christiaan Huygens College, Eindhoven

De Gemeente Eindhoven, het Christiaan Huygens College en woningcorporatie Trudo presenteren vandaag plannen voor de eerste CO2-neutrale school van Nederland. Mede dankzij de toepassing van het Energiedak levert het door RAU ontworpen gebouw meer warmte-energie op dan de school zelf nodig heeft. Dit  overschot aan warmte wordt voor de verwarming van de naastliggende sporthal en woningen van Trudo gebruikt. De totale gezamenlijke besparingen aan energiekosten voor de drie gebouwen bedragen 130.000 euro per jaar.

Architect Thomas Rau: “Het Christiaan Huygens College is CO2-neutraal en wekt energie op locatie op. Daarmee is dit gebouw de standaard voor de school van morgen.”

Het nieuwe gebouw voor het Christiaan Huygens College is compact van volume om zo het geveloppervlak, en daarmee de mogelijkheid tot opwarming in de zomer en warmteverlies in de winter, zo gering mogelijk te houden. “Daardoor komt het Energiedak pas helemaal tot zijn recht”, zegt Thomas Rau. Tegelijkertijd kan door goed geïsoleerde raamvlakken veel daglicht naar binnen treden zonder het gebouw op te warmen.

Het Energiedak is door Schiebroek Dakbedekkingen in samenwerking met Volantis en de TU Eindhoven ontwikkeld . Het is een thermisch systeem, waarbij de zonnecollector bestaat uit een buizenregister met warmte wisselaar dat onzichtbaar is opgenomen in het isolatie materiaal van de dakconstructie. Daarover heen ligt een kunststof dakbedekking met daarin geïntegreerd, een laag elektriciteit opwekkende pv cellen. Tijdens piek uren produceert dit systeem meer energie dan de school, de sporthal en de naastliggende woningen nodig hebben. Dit overschot wordt in een waterbel in de grond opgeslagen. In de winter kan deze energie ter verwarming van de gebouwen weer naar boven gehaald worden.

Voor het bereiken een dergelijke energie-efficiëntie op zo’n hoog niveau is het cruciaal om vanaf het begin van een project een fundamenteel andere ontwerp aanpak te hanteren. Volgens Thomas Rau “is de toepassing van high-tech middelen alleen niet voldoende. De opdrachtgever, maar vooral ook de architect moeten de regie voeren in een intens samenwerkingsproces waarbij adviseurs, ingenieurs en leveranciers met al hun expertise vanaf de eerste schets nauw bij de ontwikkeling betrokken zijn.”

De toepassing van het Energiedak is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van SenterNovem. De door SenterNovem berekende CO2 reductie door het Energiedak en de dakbedekking met PV folie bedraagt 98,5 %. Daarmee is het gebouw bijna volledig CO2-neutraal. De bouw van de school start eind augustus 2009. De oplevering is gepland voor eind 2010.

Een film over het project is hier te zien.

Christiaan Huygens College, Eindhoven

Christiaan Huygens College, Eindhoven

#

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RAU PR, pr@rau.eu, 020 419 02 02.

#

398 woorden / 2.615 karakters (met spaties)

#

Links:

http://www.huygenscollege.nl/
http://www.eindhoven.nl
http://www.trudo.nl/
http://www.rau.eu
http://www.schiebroek.nl/
http://www.volantis.nl/
http://www.senternovem.nl/

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS