Artikelen met een tag ‘ over RAU ’

De ConsuMinderman

5 maart 2009
Energie-opwekkend spinning fiets / Energy-generating spinning cycle

Energie-opwekkend spinning fiets / Energy-generating spinning cycle

In de afgelopen maanden werd in de media veel aandacht besteed aan de eerste energie-opwekkende draaideur. Geïnspireerd door de draaideur vroeg de ConsuMinderman Sebastiaan Labrie van Omroep LLINK zich af of de technologie van de draaideur (in feite het inductie principe dat bijvoorbeeld in een fiets dynamo wordt gebruikt) ook op spinningfietsen in de sportschool toegepast kan worden. Het product bestaat nog niet op de markt, maar wetenschappers van de TU Delft kunnen Sebastiaan uiteindelijk helpen. Zij ontwikkelen een prototype voor een energie-opwekkende spinningfiets. Bekijk hier de uitzending de uitzending.

Inspired by the world’s first energy-generating revolving door Sebastiaan Labrie from Dutch broadcaster LLINK looked into the possibility of adapting the technology of the door to be used in the popular spinning cycles found in health clubs. He finds that no such cycle is currently available, but presuades scientist of the Technical University in Delft to develop a working prototype. Unfortunately, the production price of th prototype is too high at the moment for serial production. Watch the programme here (in Dutch).

Thomas Rau bij OBA live op de radio

11 februari 2009
Thomas Rau bij OBA live

Thomas Rau bij OBA live

Deze week was Thomas Rau twee keer bij omroep LLINK op de radio te horen. De eerste keer ging hij met Jan Bom, hoofdredacteur van P+ (People Planet Profit) magazine en Ruud Koornstra van Tendris in gesprekover duurzaam ondernemerschap en vooral de Kwestie: Geld verdienen aan idealisme? Beluister de uitzending hier.

Later in dezelfde week was Thomas nogmaals bij OBA live, deze keer om over de energie-opwekkende draaideur te praten.

De rode loper / The red carpet

4 februari 2009

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking van de Scholenbouwprijs 2008 in de Jaarbeurs in Utrecht zijn ook leerlingen van alle scholen aan het woord gekomen. De leerlingen van Piter Jelles Nijlân (nu: YnSicht) hadden het over de transparantie en openheid binnen het gebouw, maar vooral ook over het belangrijke gevoel dat zij krijgen door via de rode loper het gebouw binnen te lopen. Bekijk het video met de uitspraken van de leerlingen.

During the award ceremony for the Dutch School Building Prize 2008 at the Jaarbeurs in Utrecht, pupils of all schools had a chance to express their views about their new school building. The pupils of Piter Jelles Nijlân (now YnSicht) liked the openness and transparency of the building, but were especially impressed by the red carpet, which welcomes them into the building every day. Watch the video (in Dutch) with the original statements of the students.

De rode loper / The red carpet

De rode loper / The red carpet


MIMOA

Openingsfeest YnSicht (Piter Jelles Nijlân) / Opening party YnSicht (Piter Jelles Nijlân)

31 januari 2009
Het openingsfeest van Piter Jelles YnSicht

Het openingsfeest van Piter Jelles YnSicht

Op 22 januari is met een bruisend feest de school voor VMBO onderwijs YnSicht in Leeuwarden geopend. Er waren meer dan 300 mensen naar de opening gekomen. Tijdens het feest werd ook de nieuwe naam van de school, YnSicht, onthuld (oude naam: Piter Jelles Nijlân).

YnSicht heeft meerdere betekenissen. Naast ‘in zicht’ te hebben wat je doel is en welke koers je moet varen (zoals ook op een schip deze term gebruikt wordt), heeft de naam ook te maken met het hebben en krijgen van inzicht in jezelf. Beide betekenissen van het woord passen goed bij onderwijs. Zowel medewerkers als leerlingen hebben inzicht nodig om hun toekomst in het zicht te krijgen.

Ook weblogs en de vakpers schrijven over de opening en het gebouw:

- duurzaamgebouwd.nl
- Architectuur.NL
- architectenweb.nl
- architectuur.org

Ook regionaal omroep GPTV bericht over de opening. Bekijk het filmpje op YouTube:

YnSicht, a new school for vocational education in Leeuwarden was officially opened on 22 January. More than 300 people attended the opening party. The school’s new name, YnSicht, was revealed during the ceremony (old name: Piter Jelles Nijlân).

YnSicht is a word originating in Frisian, a language spoken in the Province of Friesland (Fryslân) in the north of the Netherlands. It has several meanings. The literal translation is ‘insight’ as in ‘understanding’ or ‘perception’. But it can also mean to have something ‘in view’, like the captain of a ship who has view on the course of his vessel.

Dutch blogs and media also wrote about the opening and the building:

- duurzaamgebouwd.nl
- Architectuur.NL
- architectenweb.nl
- architectuur.org

Regional television GPTV also reports about the building. Watch the video on YouTube above (in Dutch).
MIMOA

Interview Thomas Rau op Deutsche Welle / Interview Thomas Rau on Deutsche Welle

29 januari 2009
Le Carré de Soie, Lyon

Le Carré de Soie, Lyon

Journaliste Kerstin Schweighofer van Deutsche Welle spreekt Thomas Rau en Evelien Rodenburg over ‘nachhaltiges Bauen’, duurzaam bouwen dus. Er komen onderwerpen als betonkernactivering, leem als innovatieve bouwstof, warmte-koude opslag, C02-neutrale en energieopleverende gebouwen ter sprake. Als voorbeeld hiervoor noemt Thomas Rau het project ‘Le Carre de Soie’ in het Franse Lyon. Dit woon-winkel-kantoor complex zal na zijn oplevering in 2011 een van de wereldwijd eerste gebouwen zijn die meer energie opwekken dan zij zelf nodig hebben. Zeker op deze schaal zijn plusenergie gebouwen nog heel zeldzaam.

Deutsche Welle, interview met Thomas Rau, januari 2009

Journalist Kerstin Schweighofer from Deutsche Welle radio speaks with Thomas Rau and Evelien Rodenburg about ‘nachhaltiges Bauen’, i.e. sustainable architecture. Topics of the conversation are concrete core activation, clay as innovative building material, the geothermal heat pump, CO2 neutral and energy-generating buildings. Thomas Rau uses ‘Le Carre de Soie’ in the French city of Lyon as an example. This residential-retail-office complex will, upon its completion in 2010, be the one of the world’s first buildings that generates more energy than it requires for its own operation. Certainly on this scale plus energy buildings are very scarce.

Accompanying article on Deutsche Welle’s website (in German)

En nog een artikel over de energieopwekkende draaideur / And yet another article about the energy-generating revolving door

19 januari 2009

Ook Katie Dominy van design.nl schrijft over Natuurcafe La Porte en over ‘s werelds energieopwekkende draaideur. Katie gaat ook op de andere technische aspecten van het ontwerp in, zoals de warmte koude opslag – een van de maatregelen om de restauratie energiezuinig te maken.

Katie Dominy from design.nl also writes about Natuurcafe La Porte and the energy-generating revolving door. Katie also writes about other technical aspects used in the building, such as the geothermal heat pump – one of the measures that were taken to increase the energy-efficiency of the building.
MIMOA

Trouw & The Planet Times over Natuurcafe La Porte / Trouw & The Planet Times about Natuurcafe La Porte

15 januari 2009

Nature Café La Porte

The Planet Times en krant de Trouw schrijven over Natuurcafé La Porte, de van RAU tot bijna geheel energie-neutrale verbouwde voormalige stationsrestauratie op trein station Driebergen-Zeist. In beide artikelen komt Helene van der Vloed, eigenares van het café en directrice van Congrescentrum Antropia te woord. Zij spreekt ook over ‘s werelds eerste energieopwekkende draaideur die op initiatief van RAU door Boon Edam is ontwikkeld.

The Planet Times and Dutch newspaper Trouw write about Natuurcafé La Porte, the former station restaurant in Driebergen-Zeist, which was recently renovated by RAU. The café is now largely energy self-sustaining. In the article, Helene van der Vloed, owner of the café and director of Congress Centre Antropia  also speaks about the world’s first energy-generating revolving door, which was developed by Boon Edam on initiative of RAU.
MIMOA

Zes vragen over binnenklimaat / Six questions about indoor climate

13 januari 2009

In een interview met Stedebouw & Architectuur (Stedebouw & Architectuur, thema Gezond Binnen, december 2008, 25e jaargang, nr. 10, pag. 26-27) spreekt Thomas Rau over de de zin en onzin van (te) goede isolatie van woningen, energielabels, Cradle 2 Cradle (C2C) en Publiek Private Samenwerkingsverbanden (PPS). Lees hier het hele interview (PDF).

In an interview with Dutch architectural magazine Stedebouw & Architectuur, Thomas Rau speaks about isolation of apartments, energy labels, Cradle 2 Cradle (C2C) and Public Private Partnerships (PPP). Read the full interview (Dutch, PDF).