Bruto oppervlakte: 4.600 m2
Periode: 2017
Opdrachtgever: woonstichting de Key
I.s.m.: EX interiors + JDdVarchitecten

de Key

Woonstichting De Key wilde haar medewerkers samenbrengen op één locatie en het bestaande “gangen” kantoor transformeren tot een dynamische omgeving die uitnodigt tot ontmoeting en samenwerking én interactie met de buurt. Tegelijkertijd wil de Key een beeld uitstralen die past bij haar maatschappelijke rol.

Om dit te bewerkstelligen is de gewenste ambitie ons uitgangs- punt: een BREEAM excellent gebouw, voor alle medewerkers binnen een bruto vloeroppervlak van 3600 m2. Vanuit deze concrete doelstellingen hebben we “van achter naar voren” de parameters bepaald die geleid hebben tot het voorliggende ontwerp. 

Het ‘Sullivan’ gebouw aan de Hoogte Kadijk heeft een krachtige karakteristiek dat vooral aan de onderste twee lagen een lichte make-over krijgt. De puien van deze twee onderste lagen wor- den vernieuwd tot één bronskleurig geheel. De materialisering sluit aan bij die van de andere vernieuwde gebouwdelen waar- door buiten én binnen op een vanzelfsprekende manier met elkaar worden verbonden. Het hoofdgebouw krijgt hiermee een krachtig passende uitstraling aan de Hoogte Kadijk en wordt een waardige buurman van de tegenoverliggende voormalige Amsterdamse Elektriciteitscentrale.

Door juist de programma onderdelen ontmoeten, ontvangen en verbinden op de begane grond van het ‘Sullivan’ gebouw te positioneren ontstaat een levendig beeld dat ook zijn uitstraling naar de straat zal hebben en zal bijdragen aan de verblijfskwali- teit van deze plek/openbare ruimte. De ruimte wordt daarmee als het ware langs het openbare gebied geprogrammeerd en accumuleert daarmee nieuwe activiteiten.