Locatie: Dubai, VAE
Periode: 2020

Dutch / Dubai EXPO 2020 Paviljoen

De Nexus tentoonstelling is het paviljoen. Het paviljoen als tentoonstellingsobject. Een beleefbaar, tastbaar en beloopbaar tentoonstellingsobject. Geen gebouw, maar een open ruimte / installatie / theater als drempelvrije verlenging van de openbare ruimte. Met als centraal element HET IJSBLOK.

Het paviljoen heeft een open en heldere structuur en is thematisch en ruimtelijk onder te verdelen in 5 hoofdcomponenten: ijsblok, voedselduinen, tribunegebouw, dak en entreescherm. Een biotoop ontstaan uit overvloed. Het ijsblok is de centrale spil van het paviljoen en creëert al vanaf grote afstand magische aantrekkingskracht door zijn juweelachtige uitstraling en zijn imposante afmeting van 10x10x10 meter. De fysieke vertaling van de verbinding van energie, water en voedsel in een context waar dit tot nu toe niet mogelijk was, de woestijn. Een waterproducerend ijsblok. Het onmogelijke wordt mogelijk door bronnen van overvloed met elkaar te verenigen. 

Langs de bezoekersroute markeert het transparante entreescherm de plek van het Dutch Dubai paviljoen. Het scherm heeft verschillende functies: een billboardachtige functie voor Dutch Dubai, markering van de looprichting, het logistieke faciliteren en informeren van de bezoekersstroom, opvang van de zwevende dakconstructie en bescherming van het ijsblok in verband met de hoofd windrichting.

Het tribunegebouw is zeer compact ontworpen en bestaat uit verschillende volumes die opgenomen zijn in een grote tribune. Een volledig remontabele tribune. Alle semi openbare functies zijn vormgeven als een soort skybox met zicht op het ijsblok. De programmatisch gevraagde ondersteunende functies zijn in of op de tribune geplaatst. 

De op drie steunpunten rustende lichte dakconstructie (VIP skybox, de kubus en het entreescherm) bestaat uit een structuur van steigerelementen, die na afloop volledig teruggegeven gaan worden in verband met remontabiliteit. De zij- en onderkant is bespannen met textiel, in het volume zijn verschillende installatie-elementen opgenomen en de dakconstructie dient daarnaast als tafel voor de PV elementen en zonneboiler op het dak zelf. Om het ijsblok maximaal te beschermen en het paviljoen visueel maximaal te laten voorkomen, is het dak over de hele bebouwbare kavel geprojecteerd.  

Door de gedraaide maar centrale ligging van het ijsblok, ontstaat in de semi-buitenruimte een natuurlijke vierdeling met een heldere verdeling. Deze geeft het hele paviljoen naast een natuurlijke en overzichtelijke routing, ook een gastvrije uitstraling. Zo worden toegang en uitgang natuurlijk gescheiden en krijgen ook restaurant en events een eigen plek. Het ijsblok faciliteert de ruimtelijke indeling.