Bruto oppervlakte: 5.500 m2
Locatie: Emmeloord
Opdrachtgever: Emelwerda College
Adviseur(s): Deerns, Pieters Bouwtechniek. Aannemer: GTI
Fotografie: Christian Richter

Emelwerda College

Emmeloord, de eerste stad in het kunstmatige vlakke landschap van de Noordoostpolder (1940), begonnen in 1947. Noodbarakken uit de jaren ’50 en een op een groot plein verloren ‘doos’ uit 1963 vormen de bestaande huisvesting van het protestants-christelijke Emelwerda college.

Emelwerda wil voor zijn leerlingen een veilige terp – wierde – zijn te midden van woelige wateren. Een werkgemeenschap waarbinnen jonge mensen van 12 tot 18 zich aanvaard weten en optimaal begeleid worden om uit te kunnen groeien tot zelfstandig denkende, verantwoordelijke en bekwame mensen.

Letterlijk op een terp, zich in contrapunt om het oude rechte hoofdgebouw heenkrommend, ontstaat uit intensieve samenwerking met directie, leraren en leerlingen, nieuwbouw die alle onderwijsstromen een eigen ruimte biedt. Die de leerlingen een plek geeft ‘op maat’. En een mogelijkheid om ook letterlijk boven jezelf uit te stijgen.

VAN SOLO NAAR PAS DE DEUX: Een rechtlijnig gebouw in een kaarsrechte polder. Vormgegeven voor aanbodgericht onderwijs en klassiekale kennisoverdracht. Geplaatst op een zee van tegels.

Niet alleen vanwege de onderwijsvernieuwingen vroeg dit gebouw om een aanvulling. Zo ontstond op een terp een gebogen gebouwdeel dat ruimte biedt aan vraaggestuurd leren. Het ontstane binnenplein werd omgetoverd tot amfitheater. Een partner om samen verder te reiken.

De lokalen voor HAVO en VWO blijven in het bestaande rechte gebouw. De gymzaal is verdubbeld en eroverheen, langs biologie en natuurkunde, loopt de brug naar het nieuwe VMBO. In de kromming op de begane grond de werkplaatsen. Erboven op de eerste verdieping de dienstverlenende vakken en zorg en welzijn. Met aansluitend de kantine en keukenvoorzieningen. Op de tweede verdieping de lokalen voor de theoretische leerweg.

De werkplaatsen liggen als kleine zelfstandige bedrijven met elk een eigen buitendeur achter schanskorven vol onbewerkte brokken steen. Hier veredelt men met de hand ruwe materialen. Op de bovenverdiepingen wordt meer met de geest gewerkt. De façade spiegelt dit in een minimale bekleding van fijne gebogen houten latten in een lineaire structuur. Aan het binnenplein is er voor de leraren een ‘sky box’, bekleed met veredeld metaal.

Door in geprefabriceerde betonnen vloerelementen kunststof ballen aan te brengen (’bubble deck’) kan een forse besparing op het gewicht worden bereikt. Daarmee worden grotere overspanningen mogelijk en is de ruimte vrijer in te delen. In deze vloerdelen zijn ook de leidingen van de betonkernactivering opgenomen. Kunst is hier het juiste evenwicht: de klimaatregeling is juist afhankelijk van massa en zijn accumulerend vermogen.

Emmelwerda College - RAU
Emmelwerda College - RAU
Emmelwerda College - RAU
Emmelwerda College - RAU

Emmelwerda College - RAU