Bruto oppervlakte: 8.600 m2
Locatie: Utrecht
Periode: 2008-2014
Opdrachtgever: Universiteit Utrecht

Gemeenschappelijk milieulaboratorium

Utrecht, de Uithof. op dit terrein vol architectonische hoogstandjes laat ook RAU een visitekaartje zien. een laboratorium van bijzonder kaliber: maximaal flexibel bij een minimaal bouwvolume.

Aan de oostrand van Utrecht, over de A27 net onder de Bilt, ligt op 3 km van het centrum het terrein van de Uithof. Sinds de jaren ‘60 uitgebouwd tot een (inter)nationaal kennis- en zorgcentrum met campus. In de stedenbouwkundige visie van OMA (Rem Koolhaas) contrasteren sterke bebouwingsclusters met de bestaande verkavelingen van houtwallen en slootjes.

In de noordwesthoek van de Uithof heeft RAU voor de Universiteit Utrecht, TNO en Deltares een maximaal benut gemeenschappelijk milieulaboratorium (GML) voor onderzoek van aarde, lucht en water gerealiseerd. De drie partijen streven vanuit gezamenlijkheid naar minder bouw en meer bezetting, aansluitend bij de gestelde stedenbouwkundige thema’s werken, ontmoeten en voorzieningen.

Een centrale ontmoetingshal ontsluit TNO, GML en het nog te realiseren gebouw voor GEO: hierlangs stromen dagelijks 800 mensen, 70 naar GML. Het lab is zeer compact en flexibel. Een dubbele corridor op wisselende afstand van de gevel en regelmatig verdeelde kleine schachten voor speciale aan- en afvoer, geven veel indelingsvrijheid. Horizontale aanvoer van lucht langs de gevel spaart bouwvolume en laat zicht vrij.

215_N46_extralarge
215_N52_extralarge
GML Utrecht -31
GML-Utrecht-02BvH
GML-Utrecht-08BvH
GML-Utrecht-11BvH
GML-Utrecht-13BvH
GML-Utrecht-14BvH