RAU werkt al sinds 1992 vanuit een sterk bewustzijn ten aanzien van het ontwerpen van duurzame gebouwen. RAU zet zich in voor de lange termijn belangen van de aarde en haar bewoners. Met een integrale ontwerp-methodologie bouwt RAU voor de publieke en private sector. RAU neemt actief deel aan de huidige internationale discussie over duurzaamheid en de ontwikkeling van energiebesparende technologieën. In een wereld waarin de natuur zo veel door menselijke activiteit wordt bedreigd, wil RAU door middel van het werk een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van deze planeet.

In het licht van de steeds schaarser wordende grondstoffen wordt hergebruik van grondstoffen, met onverminderde kwaliteit, steeds belangrijker. Huidige manieren van grondstofherwinning (recycling) zijn vaak gebaseerd op het lineaire model waarin winstmaximalisatie en niet het daadwerkelijke behoud van de grondstoffen centraal staat. Daarom worden waardevolle grondstoffen nog steeds massaal en onherroepelijk vernietigd. Om de uitputting van de aardse hulpbronnen tegen te gaan is het noodzakelijk om grondstoffen te behouden en telkens opnieuw te gebruiken voor nieuwe generaties producten.

Dit is alleen te realiseren door maatschappelijke en economische verandering. Wij moeten overschakelen van een lineaire naar een circulaire economie. Cyclisch denken is voor RAU vanzelfsprekend. Dit markeert een fundamenteel andere benadering van een huisvestingsopgave; niet resulterend in een op zichzelf staand gebouw maar als actief element in een circulair systeem. Op gebiedsniveau, energieniveau, materiaalniveau, maatschappelijk niveau en realisatieniveau: grenzen vervagen en synergie ontstaat.

Op al onze projecten wordt de hele levenscyclus in acht genomen, van ontwerp tot sloop en alle fases ertussenin, niets wordt aan het toeval overgelaten. Van alle gebouwen weten wij precies welke en hoeveel materialen er in zitten, wanneer er onderhoud gepleegd moet worden en op welke wijze het gebouw gedemonteerd moet worden.

Ons team

portretfoto

Alex van Eekelen

Junior Architect

Alex van Eekelen

Junior Architect

‘Als geld en materialen beide (economische) waarde hebben, waarom behandelen we dan vooral geld als een circulair product?’

portretfoto

Carla Lambij

PA / Bureaumanager

Carla Lambij

PA / Bureaumanager

‘De grootste bedreiging voor onze planeet is te geloven dat iemand anders haar zal redden.’

portretfoto

David Notenbomer

Technisch tekenaar

David Notenbomer

Technisch tekenaar

‘Wij zijn hier niet gekomen om de toekomst te vrezen. Wij zijn hier gekomen om de toekomst vorm te geven.’

portretfoto

Dennis Grootenboer

Projectleider & Bouwtechnisch ontwerper

Dennis Grootenboer

Projectleider & Bouwtechnisch ontwerper

‘De wereld verandert: think outside of the box.’

Diana Ruzanska

Stagiair

Diana Ruzanska

Stagiair
portretfoto

Else Dekker

Junior Architect

Else Dekker

Junior Architect

‘Waarom zouden we het milieu vervuilen door onze manier van bouwen, wanneer we het al op een duurzame manier kunnen verwezenlijken?’

Esteban Serrano Castello

Stagiair

Esteban Serrano Castello

Stagiair
portretfoto

Erik Mulder

Bouwtechnisch ontwerper

Erik Mulder

Bouwtechnisch ontwerper

‘Leven is het meervoud van lef.’

portretfoto

Guus Mostart

Architect

Guus Mostart

Architect

‘Circulariteit is slechts een woord. Het is aan ons om het tastbaar te maken.’

portretfoto

Jasper van den Broek

Communication advisor

Jasper van den Broek

Communication advisor

‘Transitie is een werkwoord en een teamsport.’

portretfoto

Marta M Roy Torrecilla

Architect

Marta M Roy Torrecilla

Architect
portretfoto

Michel Tombal

Architect

Michel Tombal

Architect

‘Een creatief en gebalanceerd team is het meest duurzame team.’

portretfoto

Nafeesa Hamza

Architect

Nafeesa Hamza

Architect

‘Afval is het privilege van de lineaire economie, terwijl circulariteit een rechtvaardige verdeling van hulpbronnen mogelijk maakt.’

portretfoto

Šimon Štrba

Junior Architect

Šimon Štrba

Junior Architect

‘Circulariteit is noodzakelijk, hoewel het nog niet zo lijkt.’

portretfoto

Thomas Dill

Architect

Thomas Dill

Architect

‘Je bent niet alleen verantwoordelijk voor wat je doet, maar ook voor wat je niet doet.’

Thomas Rau

Oprichter en architect

Thomas Rau

Oprichter en architect

‘De wereld veranderen mét het team.’

portretfoto

Tobias Kumkar

Architect

Tobias Kumkar

Architect

‘We moeten stoppen met het schaden van het systeem waarvan ons leven afhankelijk is. Maar laten we vooral de positieve impact van ons bestaan op onze omgeving onderzoeken, begrijpen en koesteren.’