Thomas Rau is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Zijn motto is ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is.

Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste. Architectenbureau RAU introduceerde verschillende innovaties, en ontwikkelde de eerste maatstaven op het gebied van CO2– en energieneutraal bouwen. Inmiddels is het bureau dé autoriteit op het gebied van energiepositieve gebouwen en circulaire architectuur (gebouwen met circulaire potentie).

Thomas Rau benoemt de opgaven van morgen en weet met zijn enthousiasme, energie én humor zijn publiek en opdrachtgevers te overtuigen van de ingrijpende stappen die nodig zijn om de omslag van duurzaamheid naar levensvatbaarheid te maken.

Rau laat zien dat het energieprobleem in wezen oplosbaar is. Hernieuwbare energie is er genoeg, het is een kwestie van de juiste houding. De huidige schaarste aan grondstoffen is veel nijpender. Als ondernemer ziet hij hierin geen bedreiging maar een uitdaging. Omdat verspilling van grondstoffen een mondiaal fenomeen is wil hij verder gaan dat het werken op gebouwniveau en is zich gaan richten op het sluiten van grondstoffenkringlopen.

In 2010 richtte hij daarvoor Turntoo op, waarmee hij werkt aan nieuwe businessmodellen voor de circulaire economie. ‘Van bezit naar prestatie, geen lampen maar licht, kortom, van eigendom naar eigenslim’. Hij stond aan de wieg van het concept Light as a Service, waarbij geen lampen meer worden verkocht maar verlichting als dienst wordt aangeboden. Met een witgoedfabrikant biedt hij de meest energiezuinige wasmachines en koelkasten op prestatiebasis aan.

In 2013 bouwde Thomas met RAU het eerste gebouw dat tevens dienst doet als grondstoffendepot; de uitbreiding van het monumentale gemeentehuis van Brummen. Alle gebruikte materialen zijn tijdelijk opgeslagen in het gebouw en kunnen over twintig jaar worden hergebruikt. In 2015 werd het eerste circulaire energiepositieve gebouw een feit – in opdracht van energiebedrijf Alliander. Met dit project liet RAU zien dat circulaire en energiepositieve herontwikkelingen ook mogelijk zijn op grote schaal: het gebouw van 23.000 m2 produceert anderhalf miljoen kWh per jaar. Daar kwam in 2019 het eerste circulaire en remontabele kantoorgebouw wereldwijd bij, het hoofdkantoor van de Triodos Bank in Zeist. Het bevat 165.312 schroeven die het demonteren en de herbouw elders mogelijk maken.

In 2017 is de Madaster Foundation opgericht om te zorgen dat er in de toekomst geen bouwafval meer is. Door ieder gebouw te voorzien van een materialenpaspoort wordt hergebruik van materialen eenvoudiger. Madaster, het kadaster voor materialen, is inmiddels in negen landen actief. Vanuit deze online bibliotheek kunnen particulieren, bedrijven en overheden van elk object een digitaal materialenpaspoort genereren.

In 2013 werd Thomas Rau verkozen tot Nederlandse architect van het jaar, en bekroond met de ARC13 Oeuvre Award van vakblad De Architect. In 2021 ontving hij de Circular Hero Award 2021 voor zijn onvermoeide pionierswerk voor een circulaire economie. Daar kwam in 2022 de ULI Germany Leadership Award for Urban Innovation bij. Hiermee werd Rau’s baanbrekende werk met Madaster, zijn waardevolle bijdrage aan het publieke debat en zijn vormende werk via het boek Material Matters bekroond.

Het VPRO-programma Tegenlicht vroeg hem zijn ideeën toe te lichten in de uitzending Einde van bezit (2015) en samen met Sabine Oberhuber schreef hij het boek Material Matters (2016).

www.thomasrau.eu

  Thomas Rau is een internationaal gevraagd spreker en coach. Hij treedt zowel op als keynote speaker op congressen, symposia, als in kleine kring voor bestuurders, beleidsmakers en politici. Heeft u interesse in een lezing dan verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen.

  Bedrijfsnaam/organisatie (verplicht)

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Gewenste datum (verplicht)

  Gewenste tijd

  Gewenste locatie

  Doelgroep

  Onderwerp

  Aantal gasten