Thomas Rau is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Zijn motto is ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is.

Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffen schaarste. Bij zijn woorden voegt hij ook daden; met zijn architectenbureau RAU heeft hij diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen en recentelijk ook voor de circulaire architectuur.

Thomas Rau benoemt de opgaven van morgen en weet met zijn enthousiasme, energie én humor zijn publiek en opdrachtgevers te overtuigen van de ingrijpende stappen die nodig zijn om de omslag van duurzaamheid naar levensvatbaarheid te maken.

Rau laat zien dat het energieprobleem in wezen oplosbaar is. Hernieuwbare energie genoeg, het is een kwestie van de juiste houding. De in rap tempo toenemende schaarste aan grondstoffen is veel nijpender. Als ondernemer ziet hij hierin geen bedreiging maar een uitdaging. Omdat verspilling van grondstoffen een mondiaal fenomeen is wil hij verder gaan dat het werken op gebouwniveau en is zich gaan richten op het sluiten van grondstoffenkringlopen.

In 2010 richtte hij daarvoor Turntoo op, waarmee hij werkt aan nieuwe business modellen voor de circulaire economie. “Van bezit naar prestatie, geen lampen maar licht, kortom, van eigendom naar eigenslim”. Hij stond aan de wieg van het concept Pay per Lux, waarbij geen lampen meer worden verkocht maar verlichting als dienst wordt  aangeboden. Met een witgoedfabrikant en een woningcorporatie biedt hij de meest energiezuinige wasmachines en koelkasten op prestatiebasis aan sociale huurders aan. Voor de gemeente Brummen realiseerde hij onlangs een uitbreiding van het monumentale gemeentehuis – het eerste gebouw als grondstoffendepot waarin alle gebruikte materialen tijdelijk zijn opgeslagen en over twintig jaar kunnen worden hergebruikt.

Begin 2017 is Madaster Foundation opgericht om te zorgen dat er in de toekomst geen bouwafval meer is. Door ieder gebouw te voorzien van een materialenpaspoort wordt hergebruik van materialen eenvoudiger. Madaster, het kadaster voor materialen, is op 29 september 2017 gelanceerd. Vanuit deze online bibliotheek kunnen particulieren, bedrijven en overheden van elk object een digitaal materialenpaspoort genereren.

Thomas Rau staat jaarlijks hoog genoteerd in de Duurzame 100 van dagblad Trouw. Hij werd uitgeroepen tot Architect van het Jaar 2013 en ontving van vakblad De Architect de ARC13 Oeuvre Award voor zijn inzet in de afgelopen 20 jaar om duurzame architectuur in de volle breedte te promoten én te realiseren, alsmede voor ‘zijn inspirerende bijdrage aan de maatschappelijke en architectonische agenda.’

Het VPRO-programma Tegenlicht vroeg hem zijn ideeën toe te lichten in de uitzending Het Einde van Bezit (2015) en samen met Sabine Oberhuber schreef hij het boek Material Matters (2016).

Bekijk aflevering tegenlicht: Tegenlicht: Einde van bezit

www.thomasrau.eu

_______________________________

  Thomas Rau is een internationaal gevraagd spreker en coach. Hij treedt zowel op als keynote speaker op congressen, symposia, als in kleine kring voor bestuurders, beleidsmakers en politici. Heeft u interesse in een lezing dan verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen.

  Bedrijfsnaam/organisatie (verplicht)

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Gewenste datum (verplicht)

  Gewenste tijd

  Gewenste locatie

  Doelgroep

  Onderwerp

  Aantal gasten