Bruto oppervlakte: 5.100 m2
Locatie: Enschede
Project: Realisatie: BAM Techniek, Zwolle
Periode: 2004-2008
Opdrachtgever: De Woonplaats

De Woonplaats

Het kantoorgebouw kenmerkt zich niet alleen door zijn duurzaamheid wat betreft flexibiliteit, daglichttoetreding, binnenklimaat en energie efficie?ntie. Het heeft ook
een opvallend torderende en naar boven verbredende vorm. Deze vestiging van De Woonplaats vormt het entreegebouw van het nieuwe werk- en woongebied Zuiderval.

Ondanks zijn opvallende uiterlijk zit de kracht van het door RAU ontworpen gebouw aan de binnenkant. Langs de randen van elke verdieping ligt een omlopende, bouwkundige koof waarin de ventilatieschachten, elektra- en datakabels geplaatst zijn. Bijna alle beschikbare ruimte is volledig vrij indeelbaar. Daarmee gaat een grote organisatorische wens van de gebruiker in vervulling.

Met de verhuizing is de woningcorporatie overgestapt van kleine kantoorcellen naar flexwerkplekken en open ruimtes. Mocht de organisatie ooit weer van gedachte veranderen is een nieuwe indeling van de ruimte dankzijde functionele koof zonder problemen mogelijk. De koeling en verwarming van het gebouw gebeurt door middel van betonkernactivering, welke airco’s en radiatoren overbodig maakt. Het binnenklimaat in radiator- en airco-vrije gebouwen wordt door de meeste mensen als prettiger ervaren dan het klimaat in traditionele panden. Er zijn minder luchtverwervelingen en er zitten minder allergenen en stof in de lucht. De verspreiding van warme en koude lucht is zeer homogeen en tochtvrij. Medewerkers hebben minder last van hoofdpijn en ademhalingsklachten.

Betonkernactivering heeft niet alleen een positief effect op het binnenklimaat, maar bespaart vergeleken met traditioneel geklimatiseerde gebouwen ook energie. Voor de verwarming van het gebouw is de betonkernactivering aangesloten op stadsverwarming. Voor de koeling wordt gebruik gemaakt van grondwater.

162_N9 copy
162_N15 copy
162_N17 copy
162_N27 copy