Bruto oppervlakte: 10.000m2
Status: Competitie
Programma: Gezondheidzorg, psychiatrie, eerste lijns
Periode: 2008-2015
Opdrachtgever: Imtech Nederland

Green office 2015

De partners werken gedurende het hele ontwerp- en bouwproces van Green Office 2015 integraal samen. Dat wil zeggen dat de wensen van de gebruikers centraal staan en worden vertaald in gebouwfuncties. De participanten streven gezamenlijk naar de meest waardevolle gebiedsontwikkeling tegen de laagst mogelijke (maatschappelijke) kosten over de gehele levensduur. De voordelen van deze integrale aanpak zijn legio. De kennis en ervaring van alle betrokken partijen levert meer dan alleen een modern en duurzaam kantoorgebouw op; Green Office 2015 is door de integrale aanpak een zeer innovatieve gebiedsvisie geworden. Deze aanpak bespaart daarnaast bijzonder veel tijd en reduceert faalkosten tot een minimum, omdat alle partijen binnen de bouwkolom interactief samenwerken gedurende het ontwerpproces. Beslissingen worden op die manier goed onderbouwd, tegenstrijdige belangen worden goed afgewogen en problemen komen al in de ontwerpfase boven drijven.

Tot slot heeft Green Office 2015 een zeer positief effect op de tevredenheid van de gebouwgebruikers. De participanten zijn onderverdeeld in drie groepen: de Ontwikkelingsgroep, de Realisatiegroep en de Innovatiegroep. Elke groep geeft, vanuit haar specifieke expertise, invulling aan het project. De Realisatiegroep buigt zich over de mogelijkheden in het kader van ‘open bouwen’, het realiseren van een energieleverend gebouw, de levenscyclus van het gebouw, financiering en exploitatie. De participanten maken gebruik van meerdimensionale bouwinformatiemodellen (BIM). Middels open bestandsformaten kunnen alle gegevens - van architect tot installateur en bouwbedrijf - in BIM gecombineerd worden. Zodra één van de partijen gegevens verandert, wordt dat integraal in het totale ontwerp doorgevoerd.

Green office
264_N7_extralarge
264_N8_extralarge