Bruto oppervlakte: 21.000 m2
Locatie: Lyon, Frankrijk
Periode: 2007-2011
Opdrachtgever: Premier Plan

Le Carré de Soie

Het Carré de Soie, waar vroeger de zijde-industrie zetelde transformeert nu in een voorbeeldwijk, gelegen tussen het centrum en de luchthaven. ‘Aangegroeide’ woningbouw zal worden gesloopt en plaats maken voor een duurzaam stedenbouwkundig concept.

Lyon’s hoge ambities voor duurzame technieken en laag energieverbruik moeten hier tastbaar worden. Dit eerste gezichtsbepalende kantoorpand met winkelcentrum, een parkeergarage en 92 sociale woningbouw appartementen wordt maatgevend voor het hele stadsdeel. Het verrijst op een centraal knooppunt. Aan het eind van de metrolijn naar het centrum, pal naast een ‘park and ride’ en aan de tramlijn naar het vliegveld. Het ontwerp zet in op meerdere fronten. Duurzaam materiaalgebruik zoals gevels uit gerecycled glas en gerecycled glasvezelversterkt beton. Laag energieverbruik (klasse A EPBD), uitsluitend gebruikmakend van oneindige energiebronnen en zelf opgewekte energie. Om zo dicht mogelijk het zelfopgelegde extra doel te naderen: een geheel zelfvoorzienend en op eigen kracht CO2-neutraal ontwerp.

De daken zijn naar de zon gekeerd, bekleedt met fotovoltaïsche cellen die zich voeden met zonlicht en energie leveren om met alle bewoners te delen. Synergie tussen stedenbouw, architectuur, landschaps-ontwerp en installatietechniek: volumeverdeling, gevels, maaiveld en de daken zijn ontworpen met het oog op hun stedenbouwkundige positie, hun architectonische waarde ?n hun energetische inbreng. In de zomermaanden voorkomt de ademende gevel met geintegreerde zonwering oververhitting van het binnenklimaat. Terugwijkende getrapte gevels zorgen voor zelfbeschaduwing. Dit integrale ontwerp kon tot stand komen door vanaf het allereerste begin samen te werken met twee in installatietechniek en stedenbouw gespecialiseerde Franse partners.

Le Carre de Soie - RAU Architects
Le Carre de Soie - RAU architects
Le Carre de Soie - RAU Architects
Le Carre de Soie - RAU Architects
Le Carre de Soie - RAU Architects
Le Carre de Soie - RAU Architects