Bruto oppervlakte: 3.095 m2
Status: SO+
Locatie: Kortrijk, België
Programma: Kantoor
Periode: 2020
Opdrachtgever: Intercommunale Leiedal
I.s.m.: i.s.m. OYO, Tractebel

8’48” Leiedal

Anno 2020 is het idee van een ‘kantoorgebouw’ niet meer eenduidig te benaderen. De delicate positie van het project binnenin de groene, te verdichten dienstenzone Kennedypark op een kruising van verschillende multimodale (verkeers)stromen, de demografische uitdagingen en de snel veranderende economische situaties dwingen ons tot voortdurende reflectie. 

Deze reflectie start vanuit het idee dat alle grondstoffen op aarde eindig zijn. Het is noodzakelijk om hiervoor over te schakelen van een lineaire naar een circulaire economie waarin consumeren en produceren op een nieuwe manier gefaciliteerd, gecultiveerd en gedocumenteerd gaat worden. Circulariteit is een houding en werkwijze, gericht op het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen om waardestromen te behouden; niet alleen de ‘harde’ waarden (grondstoffen), zoals water, energie, voedsel, materialen en reststromen (afval), maar ook de zachte ‘waarden’, zoals comfort, gezondheid, groen, biodiversiteit en toekomstbestendigheid en sociale cohesie. 

We stellen een nieuwe creatieve broedplaats voor, een niet-alledaagse kantoorruimte die maximaal inzet op sfeer, flexibiliteit, gebruiksgemak, efficiëntie. De duurzame filosofie van Leiedal vertalen we in deze hybride entiteit die zich uitnodigend en adaptief opstelt. Een dynamisch en tijdloos platform waar de gebruiker centraal staat en waar groen en gebouw een symbiose vormen binnen een duurzame filosofie. Een slim gestructureerd gebouw dat flexibel is in programmering. Dat beweging en ontmoeting stimuleert. Een gebouw dat mee beweegt in de tijd en gericht is op een duurzame toekomst. Een toonaangevend, aantrekkelijk kantoorcomplex voor de buurt en een aanjager voor de ambities in de bredere omgeving. 

Door het gebouw in hout uit te voeren wordt er naast een CO2 besparing zelfs CO2 opgenomen uit de lucht, waardoor dit gebouw een CO2-negatieve balans heeft. Daarenboven biedt de driehoekige geometrie enerzijds een grote flexibiliteit - door grenzeloze variaties en combinaties van vormen - en anderzijds heeft deze vorm een intrinsieke structurele stijfheid. Elke module is driedimensionaal samengesteld uit vloer-, balk- en kolomelementen. Dankzij het eenvoudige en uniforme ontwerp van het structurele systeem heeft elke verdieping van het gebouw dezelfde hoogte. Dit heeft een economisch voordeel bij de prefabricage van gestandaardiseerde trappen, binnenwanden en lengte van bouwelementen en gevels. Prefab elementen en droge montage maken de gebouwelementen ‘eenvoudig’ te modificeren en te remonteren. In de circulaire, gebouwde omgeving is alles “losgoed ”in plaats van “vastgoed” geworden, alles kan flexibel hergebruikt en gemodificeerd worden om toekomstige transformaties mogelijk te maken. 

Naast het houten modulaire prefab bouwsysteem wordt resoluut ingezet op een open beglaasde gevel die de kantoorgebruiker maximaal in verbinding met diens omgeving stelt. Niet alleen vanuit een kwalitatief standpunt is dit relevant ook vanuit energetische visie. Door een hoogwaardig gevelsysteem te combineren met een gebalanceerde warmte en koudevraag wordt een performant systeem gecreëerd. Door zijn volledige remontabiliteit, modulariteit en materialisering voldoet het maximaal aan alle uitgangspunten voor een duurzaam bouwwerk met 100% circulaire potentie Vanuit deze circulaire principes is 8’48” ontworpen. Het resultaat is een tactiel ontwerp klaar voor gebruik; structuur en schil vormen onmiddellijk de afwerking.

Leiedal RAU Architects Axonometry
Leiedal RAU Architects Site Plan
Leiedal RAU Architects Different configurations

Sociale structuur

De recente corona-crisis toont aan dat een aangepaste kijk op het dagdagelijkse (werk) leven relevant is. Het huidige grootschalig digitaal werkexperiment zal een blijvende impact hebben op de conceptie van werkcultuur, toekomstige kantoorinfrastructuren en social samenzijn. Fysiek samen zijn zal altijd een essentiël onderdeel blijven van een gezonde leef-en werkdynamiek. Ook het samenbrengen van diverse stakeholders en bedrijvigheid, industriële partners, communities, netwerken, buurten, etc vormt een onmiskenbaar onderdeel van de sociale structuur op de werkvloer.

Om deze sociale structuur te implementeren wordt in het gebouw ruimte gemaakt op de ‘hoekpunten’ om bewuste en spontane ontmoetingen mogelijk te maken. De drie verschillende ruimtes (inkom gekoppeld aan royaal buitenterras, wintertuin voor informele meetings en rustmomenten, dakterras met uitzicht op stad) kunnen voor een organiserende sociale structuur zorgen binnen de gebouwprogrammatie. De open kantoorruimte daartussen kan hierdoor maximaal flexibel ingezet worden.

Leiedal RAU Architects Interior View

Duurzaamheid

Leiedal 8’48” wekt meer energie op dan het verbruikt door de toepassing van een een aantal bioklimatische en passieve ontwerpmaatregelen. Daarnaast wordt maximaal ingezet op passieve technieken en gratis en/of hernieuwbare energiebronnen om een comfortabel binnenklimaat te verzekeren. Er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt voor het verwarmen en koelen van het gebouw. Er wordt geen bijkomende energie gebruikt voor de hygiënische ventilatie van het gebouw. Het energieverbruik voor de verwarming, koeling en de verlichting wordt volledig gedekt door de elektriciteitsproductie van de zonnepanelen. Dit betekent dat het nieuwe kantoorgebouw tijdens zijn volledige levensduur geen CO2 uitstoten heeft voor zijn functioneren.

Leiedal RAU Architects Sustainability Scheme