Bruto oppervlakte: 14.000 m2
Locatie: Zwolle
Periode: 2000 - 2007
Opdrachtgever: Zorgcombinatie Zwolle
Fotografie: Christian Richters

Zonnehuis

Het zonnehuis in zwolle is een groot en qua functionele afdekking traditioneel verpleeghuis. Maar zo vormgegeven dat aan de diverse individuele behoeften van ook de meest aan bed gekluisterde bewoner tegemoet kan worden gekomen. Het Zonnehuis in Zwolle is een verzorgingsinstelling die zich concentreert op (zware) verpleeghuiszorg. Het bevat vier verblijfsafdelingen - langdurige somatische zorg, twee voor psycho-geriatrie, revalidatie -, en een afdeling voor dagbehandeling. De langdurig verblijvende bewoners zijn overwegend ouderen. 

Met de nieuwbouw op de VINEX-locatie Stadshagen wil men een huis neerzetten dat efficiënt en adequaat de gevraagde intensieve verpleegzorg biedt. 

Een zorg minder voor het personeel. Tegelijkertijd wil men ook aan de behoeften - inclusief de spirituele - van de individuele bewoner tegemoet komen. Én het huis moet een duidelijk herkenbare plek in de wijk krijgen. Twee elkaar kruisende gebouwdelen vormen een reeks van zelfstandige verblijfshuizen rond twee besloten binnenplaatsen en een plaza met allerlei voorzieningen die met de buurt gedeeld kunnen worden. Direct aan het hoofdgebouw vast, ligt op de oostkant de ook voor bedpatiënten toegankelijke kerkzaal van de protestantse gemeente de ‘Open Kring’.

Zonnehuis Zwolle