Bruto oppervlakte: 10.700 m2
Locatie: Rotterdam
Programma: Renovatie en vernieuwbouw
Periode: 2017 - 2022
Opdrachtgever: Fundis
Fotografie: Marcel van der Burg

De State Hillegersberg

De State Hillegersberg kenmerkt zich als een healing environment, waar de zorg centraal staat, en haar architectuur bijdraagt aan het herstel van de revalidanten, gasten en bewoners.
Het pand in de Rotterdamse wijk voldeed niet meer aan de hedendaagse wensen en eisen. ?De locatie voor revalidatie en verpleeghuiszorg in Rotterdam kreeg daarom een indrukwekkende, duurzame make-over.
Het bouwdeel ‘Strauss’, uit 1966, is in de jaren 90 uitgebreid met een nieuw bouwdeel, ‘Mozart’. Het Straussgebouw werd gestript, waarbij alleen de bestaande constructie werd behouden. ‘Mozart’ maakte, net als de verbindende loopbruggen tussen de bouwdelen, plaats voor nieuwbouw.

Revalidatie- en herstelzorg
Het zorggebouw geeft onderdak aan zes dienstverlenende organisaties die tijdelijke én permanente zorg bieden aan kwetsbare ouderen, revalidanten en cliënten met een chronische ziekte, verdeeld over de afdelingen revalidatie, langdurig wonen en zorgpension. In De State wordt gekeken naar wat de bewoner of cliënt zélf kan, dat geeft een gevoel van eigenwaarde, en dat is belangrijk voor het welzijn van mensen. Daarnaast is dit pand een voorbeeld van drempelloos samenwerken met een breed aanbod van tijdelijke en permanente regionale zorg. Dat is nodig om de zorg in de toekomst te kunnen blijven organiseren.

De State geeft huisvesting aan verschillende afdelingen. Transmitt (geriatrische) revalidatiezorg richt zich op herstel of verbetering van de mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of met een functionele beperking. WelThuis verleent verpleeghuiszorg aan mensen met lichamelijke aandoeningen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Binnen de zorglocatie kun je ook terecht voor poliklinische behandeling van organisatie Goudenhart. De State biedt ook herstelzorg in het zorgpension.

Logistiek plan
De werkzaamheden werden gefaseerd uitgevoerd, zodat de zorg op locatie kon doorgaan.?Dat is ingewikkeld, want de renovatie/nieuwbouw duurde daarom langer. Er is daarvoor een secuur logistiek plan opgesteld. Om ruimte te maken voor de werkzaamheden zijn bijvoorbeeld de kapsalon, diverse behandel- en spreekruimten en een aantal kantoorruimten intern verhuisd.*

Vanaf begin 2020 werd steeds beter zichtbaar hoe De State er uiteindelijk uit ging zien, toen een groot deel van de gevel werd geplaatst. Binnen werd er een nieuwe lift geplaatst en werd er werk gemaakt van de aankleding van het interieur. De gloednieuwe gevel vraagt, vanwege de achterliggende structuur van het bestaande gebouw, om een complexe verdeling van gesloten en transparante geveldelen. Dit creëert een speels gevelbeeld.

Duurzaamheid en comfort
De aangepaste en verduurzaamde locatie is opgetrokken uit natuurlijke materialen. Het complete dak is voorzien van zonnepanelen en verder is het gebouw gasloos.

Een interieurarchitect werkte aan het comfort, de inrichting en aankleding van De State. Uitgangspunt was dat kleuren en materialen bijdragen aan het herstel en welbevinden van revalidanten, cliënten, gasten en bewoners. Ook zorgen duidelijke zichtlijnen voor een heldere oriëntatie.

Voor een healing environment is daglichttoetreding in de kamers en behandelruimtes belangrijk. De raampartijen dragen bij aan dit uitgangspunt; deze strekken zich vanaf de vloer uit tot 2,5 meter. Dit zorgt voor veel natuurlijk licht en uitzicht op de groene omgeving. Onderzoek wijst uit dat in ruimtes met veel daglicht patiënten sneller herstellen. Daarnaast is daglicht onder andere positief voor de uitvoering van taken voor het personeel.

De levendige brasserie vormt door het uitnodigende karakter het hart van de locatie. Hier ontmoeten revalidanten, bewoners en ook buurtbewoners elkaar. De houtdelen van de voormalige ontvangstbalie zijn hergebruikt voor de gastvrije bar.
Buiten vormt de ‘beweegtuin’, naar een ontwerp van Piet Oudolf, een onderdeel van het therapeutische klimaat.

*De renovatie én (her)bouw startte in oktober 2019, in juni 2022 namen de eerste cliënten intrek in het vernieuwde deel. De officiële opening volgde in oktober 2022.

Aerials situatie oud (links) en nieuw
Plattegrond
Exterieur Mozart-gebouw voor en tijdens de transformatie
Gevelbeeld
https://youtu.be/m6V0JhkgTNI
Een kijkje bij De State Hillegersberg