Bruto oppervlakte: 10.700 m2
Locatie: Hillegersberg Rotterdam
Periode: 2017 - heden
Opdrachtgever: Fundis

De State Hillegersberg

De State Hillegersberg, voorheen bekend onder de naam Reuma en Revalidatiecentrum Rotterdam (RRR), is een revalidatiecentrum, gelegen in Hillegersberg. Het complex ligt in een groene omgeving en bestaat uit twee bouwdelen, verbonden middels twee loopbruggen. Bouwdeel ‘Strauss’ stamt 1966. In de jaren 90 is het complex uitgebreid met een bouwdeel ‘Mozart’. Zowel bouwkundig als installatietechnisch is het complex verouderd. Daarom is gekozen om het revalidatiecentrum deels te renoveren/vernieuwbouwen en deels plaats te laten maken voor nieuwbouw. Het Strauss gebouw zal worden gestript, waarbij alleen de bestaande hoofddraagconstructie blijft behouden. Deels krijgt bouwdeel Strauss een ‘optopping’, door een extra bouwlaag toe te voegen aan de bestaande constructie.Het bouwdeel Mozart is met zijn huidige opzet niet geschikt en zal, net als de verbindende loopbruggen, plaats maken voor een nieuwbouw. Dit geeft ook de mogelijkheid om de twee gebouwdelen zowel esthetisch, als programmatisch, met elkaar te verenigen.

De achterliggende structuur van het bestaande gebouw, en de nieuwe indeling, vraagt om een complexe verdeling van gesloten en transparante geveldelen. Dit creëert een speelse invulling van het gevelbeeld. De raampartijen beginnen vanaf vloerhoogte en strekken zich uit tot 2,5 meter. Dit zorgt voor veel natuurlijk licht en biedt uitzicht op de groene omgeving. Tussen de raampartijen is de gevel voorzien van verticale bio-composiet gevellatten van afwisselende breedte. Horizontale uitkragende, met fijn pleisterwerk, gestucte gevelbanden, ter hoogte van de verdiepingsvloeren verbinden de verschillende bouwvolumes tot één geheel en omvat de speelsheid van de gevelindeling.

De State Hillegersberg geeft huisvesting aan verschillende afdelingen.  Een verbindend bouwdeel op de begane grond vormt de hoofdentree en centraal punt van het complex. Duidelijke zichtlijnen zorgen voor een heldere oriëntatie. De levendige brasserie vormt het hart van de centrale hal en zowel van buiten als van binnen goed zichtbaar. Hier kunnen zowel de revalidanten, als ook bezoekers uit de buurt, terecht. Een ontvangstbalie heeft plaats gemaakt voor een gastvrije bar, gecombineerd met het uitgeef gedeelte van de open keuken. Rondom de brasserie zijn er verschillende zit- en wachthoeken gepositioneerd. Aansluitend heeft men zicht op de oefen- en fitness ruimte voor de revalidanten, als ook toegang tot de huisartsenpost en het behandelplein, waar zowel revalidanten als patiënten voor tweedelijnzorg hun behandeling krijgen.
Een heldere route en doorlopend circuit voor alle gebruikers verbindt de verschillende zones en nodigt op een natuurlijke manier uit tot een wandeling binnen en buiten het complex. Aan dit circuit zijn verschillende ontmoetingsruimten geschakeld. Deze ruimten doen ook dienst als therapeutische omgevingen. Dit houdt in dat behandelingen en oefeningen niet enkel in behandelruimten plaatsvinden, maar ook in de verkeers- en algemene ruimten. Ook de buitenruimte vormt een onderdeel van het therapeutische klimaat. Aan de zuidzijde ligt de ‘beweegtuin’ naar het ontwerp van Piet Oudolf. Opgenomen in dit terrein liggen verschillende bestratingen, opstapjes en  een verzameling obstakels, die ook terug te vinden zijn in het stedelijk straatbeeld

De State Hillegersberg kenmerkt zich als een ‘Healing Environment’, waar de zorg centraal staat, en zijn architectuur bijdraagt aan het herstel van de revalidanten, gasten en bewoners.