Status: Europese Aanbesteding
Locatie: Leuven, België
Programma: Masterplan en Campusgebouw
Periode: 2019
Opdrachtgever: KU Leuven
I.s.m.: OYO, Omgeving, Eld, Deerns, Studio Roma, Traject

Redingensite

 De faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven is momenteel verspreid over verschillende locaties door de stad. De Universiteit wenst deze gebouwen te centraliseren binnen een nieuw campuscomplex op de Redingensite, een historisch en landschapplijk relevant gebied langs de rivier de Dijle dichtbij het oude centrum van Leuven.

In het gebied staat momenteel een vervallen weeshuis bestaande uit een kapel en verschillende vleugels rond enkele kleine binnenhoven.

Het stedenbouwkundig ontwerp richt zich op het activeren van het gebied door verschillende (semi-)openbare parken, kades, sportvelden en zachte verkeersroutes aan te leggen. Naast een dominante noord-zuid as langs de Dijle onstaat er een nieuwe oost-west verbinding die niet alleen aanhaakt op het grootstedelijke groen-blauwe netwerk, maar het project ook programmatisch structureert.

Langs deze oost-west verbinding worden de meest openbare functies van de nieuwe campus - entreehal, cafetaria en onderwijs lokalen - geclusterd in het centrale hart van het gebouw. Daarvandaan zijn de verschillende vleugels die de kantoren, onderzoeksruimtes en laboratoria herbergen, makkelijk bereikbaar waardoor er een efficiente circulatie mogelijk. 

Door de verdeling over verschillende vleugels ontstaan er kleinschalige bouwvolumes die zich in maat en hoogte verhouden naar de omgeving en ook verschillende binnenhoven omlijsten. 

Deze hovenstructuur verwijst naar de historische typologie van het weeshuiscomplex, waarvan ook de architectonisch en historisch waardevolle gebouwen zijn opgenomen in het ontwerp. Bovendien is de voetafdruk van de nieuwbouw zo gepositioneerd dat er meerdere scenario’s mogelijk zijn betreffende behoud/vernieuwing van de bestaande bouw

Redingensite Leuven - RAU Architects - Presentation plan
Redingensite Leuven - RAU Architects
Redingensite Leuven - RAU Architects scheme_a hart van het gebouw
a hart van het gebouw
Redingensite Leuven - RAU Architects - scheme_c optoppingen
c optoppingen
Redingensite Leuven - RAU Architects - scheme_b vleugels
b vleugels
Redingensite Leuven - RAU Architects - scheme_e doorsteken
d doorsteken
Redingensite Leuven - RAU Architects
Redingensite Leuven - RAU Architects - Axon exploded no roof