Bruto oppervlakte: 5190 m2
Locatie: Zeist
Periode: 2014-heden
Opdrachtgever: Warande

Warande Bovenwegen

Warande biedt op elf locaties in het verzorgingsgebied ten zuiden en oosten van de stad Utrecht zorg-arrangementen op maat. Ze richt zich daarbij vooral op senioren met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling die het behouden van hun vitaliteit belangrijk vinden en zelf hun leven willen blijven vormgeven. De kwaliteit van een deel van de huidige gebouwen van Warande biedt voor de langere termijn niet de mogelijkheid om cliënten volgens de visie van Warande op een duurzame en hoogwaardige huisvesting, zorg, behandeling en dienstverlening te bieden. De kwaliteit van de landschappelijke locatie en de historie van Heerewegen als oude Buitenplaats biedt daarentegen juist grote kansen om nieuwe huisvesting te realiseren die aansluit op de visie en deze zelfs verder kan versterken. Natuur en groen kunnen op een zeer goede manier onderdeel uit gaan maken van zowel de nieuwe als bestaande locaties.
Hiertoe wordt het gebouw “Bovenwegen” volledig gerenoveerd en uitgebreid. Het oppervlak kantoren is drastisch verkleind en de eerste een tweede verdieping zijn vrijgemaakt voor studio’s. Het kinderdagverblijf op de tweede verdieping is verplaatst naar de begane grond grenzend aan de tuin.

Het restaurant voor de bewoners en medewerkers van de Buitenplaats en wellicht daarbuiten krijgt een openbare en toegankelijke functie en uitstraling door een nieuwe transparante gevel. In het restaurant wordt front-cooking gerealiseerd. Dit verhoogt de kwaliteit van het restaurant, maar ook van de keuken zelf. Het restaurant en café zijn niet alleen plekken waar gegeten en gedronken wordt. Hier ontmoeten de mensen elkaar, hun familie en bezoekers. Er kunnen verschillende activiteiten worden ontplooid, van hele rustige, een krantje lezen, tot zingen, dansen en gymnastiek.
Bovenwegen zal een flinke transformatie ondergaan. De zijvleugel wordt gesloopt waardoor een heldere hoofdvorm mogelijk is. Het nieuwe ontwerp presenteert zich als een langwerpig gebouw dat het centrum vormt van de Buitenplaats. De bestaande gevels worden “ingepakt” met isolatie en een nieuwe gevelbekleding die doorgezet wordt in de nieuwbouw. Hierdoor worden de isolatiewaarden sterk vergroot en het energieverbruik verminderd. De nieuwe gevelbekleding is opgebouwd uit beplating met hiervoor dansende verticale stijlen, die het gebouw losjes laten voegen in zijn natuurlijke omgeving.Door de begane grond met de publieke functies, kantoren en restaurant apart vorm te geven als één samenhangend element waarmee de service en ontmoetingsfunctie wordt benadrukt wordt de helderheid van de hoofdvorm versterkt.

warande bovenwegen exterieur