Bruto oppervlakte: 9.500 m2
Locatie: Deventer
Periode: 2008-2010
Opdrachtgever: Woonbedrijf Ieder1

WVC Keizerslanden

Wijkvoorzieningencentrum Kei 13 is een belangrijk onderdeel van de stedelijke vernieuwing die de wijk Keizerslanden momenteel ondergaat. Daarnaast zal het gebouw ook een brugfunctie voor de sociale integratie van Keizerslanden met de toekomstige wijk Steenbrugge vervullen. Ook zijn er een afdeling van GGD IJsselland, een sportvereniging en fitness ruimten gevestigd. Dit multifunctionele gebouw biedt één centrale voorziening voor en onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en sport. Dit wordt aangevuld met een centrum voor kunst- en muziekeducatie voor jong en oud. Sociale duurzaamheid stond centraal tijdens het ontwerpproces – en niet alleen op stedenbouwkundige schaal. Kei 13 is een maatschappelijke spil, die de buurt, de kinderen en hun ouders met elkaar in contact brengt. Het gebouw is bereikbaar vanaf alle zijden en elke gebruiker heeft een eigen ingang, naast dat er een centrale hoofd entree is. Meer publieke sportfaciliteiten liggen aan de westzijde, naast de doorgaande weg.

Om de eenheid van het centrum te benadrukken is gekozen voor een uniforme bakstenen gevelbekleding, waar aluminium kozijnen in wisselende dieptes uitsteken. Flexibiliteit is een sleutelbegrip bij dit project. De diversiteit aan ruimten in het complex biedt iedere gebruiker de keuzemogelijkheid voor zijn activiteiten een geschikte plek te zoeken, uiteraard in onderling overleg. Een belangrijk aspect van de draagconstructie is de Bubbledeck vloer. Door kunststof bollen op te nemen in de vloer wordt niet alleen minder beton gebruikt, maar kan de vloer ook dunner uitgevoerd worden wat tot een aanzienlijke gewichtsreductie (30-35%) leidt. Het streven is een prettige leefomgeving, eenvoudige bediening van installaties, lage exploitatiekosten en lage milieubelasting. Kei 13 biedt de buurt meer dan onderwijs alleen. Het levert ook essentiële culturele en sociale bijdrage aan de plaatselijke samenleving.

239_N207 copy
239_N160 copy
239_N169 copy
239_N228 copy
239_N258 copy
239_N262 copy
239_N267 copy