Bruto oppervlakte: 26.000m2
Status: 3e plaats
Locatie: Nijmegen
Periode: 2015
Opdrachtgever: Radboud universiteit
I.s.m.: HENN, Berlin

Radboud Universiteit

De in het gesloten “bos” gelegen Radboud Universiteit is voornemens de Faculteit Sociale Wetenschappen te gaan huisvesten in een nieuw op te richten gebouw. De nieuwe compositie verbindt, respecteert, versterkt en thematiseert de verschillende zichtlijnen, verbindingslijnen, assen en paden, zowel op maaiveldniveau in landschappelijke zin als op gebouwniveau in stedenbouwkundige zin. In de basis neemt het nieuwe “faculteitsvolume” de orthogonale stedenbouwkundige structuur van de bestaande bebouwing over. De “doorsnijdingen” van de oost/ west-, noord/zuid- en de diagonale assen definiëren de verschillende ruimtelijke begrenzingen op gebouw- en landschapsniveau. Hierdoor ontstaan compositorisch twee vrijstaande gebouwen die ruimtelijk, logistiek en functioneel worden verbonden door een verbindend volume onder een omhoog getild landschap. De “entree’s” van gebouw en landschap verlopen over en door dit verbindend volume, via een voor een een sterrenbos kenmerkend thema: een glooiend landschap.

De campus gebouwen (1+1) voegen zich als eenheid (1+1=1) zorgvuldig in de parkstructuur. De nieuwe volumes zijn alzijdig. De gevels vormen een visuele eenheid waarbinnen een diversiteit aan verschillende thema’s ontstaat, gebaseerd op de klimatologische impact. Uitgangspunt is een transparant gebouw waar men vanuit binnen prachtig zicht heeft op het groen en waar daglichttoetreding het gebruik van kunstlicht beperkt. De bezoeker komt via een glooiend entreeplein in de centrale hal, een dynamische omgeving waar de meest publieke functies zijn gelegen zoals auditorium, cafe, colloquiumruimte en service-point. Het programma is verder onderverdeeld in een gebouwdeel met laboratoria en de onderzoek werkomgeving en een gebouwdeel met bestuur, administratie en onderwijsomgeving.

RADBOUD_ENTRANCE_UPDATE copy
Radboud_Uni_Facade_04 copy
Radbound_I_P02_Atrium_final copy