Bruto oppervlakte: 6800 m2 + 7 ha masterplan
Status: Competitie
Locatie: Ranst, Belgie
Periode: 2015
Opdrachtgever: DVC Zevenbergen/ Emmaus vzw
I.s.m.: Laura Alvarez en Jarrik Ouburg

DVC Zevenbergen

Een visie geven op de nieuwbouw voor DVC Zevenbergen is jezelf de vraag stellen wat de kwaliteit van wonen is, of sterker nog, wat de kwaliteit van het leven is. Het is een vraag waar geen collectief antwoord op bestaat. Mensen zonder lichamelijke en verstandelijke handicap antwoor­den al verschillend op deze vraag. En zij kunnen nog door middel van ratio en dialoog met elkaar communiceren om elkaars wensen te begrijpen, om tot een ‘samenleving’ te komen. Veel bewoners van Zevenbergen kunnen dat niet, maar dat betekent zeker niet dat ze geen wensen hebben. Bij mensen met een verstandelijke handicap is de senso­rische waarneming de belangrijkste waarneming en is de atmosfeer de belangrijkste eigenschap van een ruimte. Juist voor hen zijn basiselementen van architectuur als materialiteit, tactiliteit, licht, lucht en ruimte essentieel. Het is onze ambitie om door de ogen en zintuigen van de bewoners van Zevenbergen een omgeving te maken die niet alleen voor hen aangenaam is, maar ook voor de zogenaamde ‘gezonde’ mensen, de familieleden, mede­ werkers, omwonenden en bezoekers.

In ons ontwerp zijn nieuwe woonclusters ‘te gast’ in een dorplandschap. Open voor bewoners, familieleden, bege­leiders en voor mensen uit de nabije omgeving: omge­keerde integratie maximaal.In het open landschap zijn de functies gelegen die de ondersteuning van de bewon­ers overstijgen, zoals het therapiebad, kinderboerderij, manege, therapielokalen en cafetaria. Daarnaast staat het landschap open voor extra functies die de aantrekkingsk­racht van DVC Zevenbergen versterken voor de inwoners van Ranst zoals een kinderopvang, volkstuintjes, een (grote) speeltuin, picknick plaatsten, een verbinding met de scoutingvereniging en een kleine camping.

Te onderscheiden zijn drie schaalniveau’s. “De kamer”, de plek voor de eigen inrichting, eigen regie. “De woning”, waar men andere bewoners kan ontmoeten en “het cluster”, die bescherming biedt, maar niet opsluit.

1_OO2806 B_Beeldmateriaal_REN_park_0026
2_OO28_ranst_alvarez_ouburg_01-1000x1213
3_OO2806 B_Beeldmateriaal_TEK_landschapskaart_0038 4
5_OO2806 B_Beeldmateriaal_REN_gezamenlijk_erf_0012
6_OO2806 B_Beeldmateriaal_REN_woonkamer_A_0022
7_OO2806 B_Beeldmateriaal_MAQ_clusters_0037
8_OO2806 B_Beeldmateriaal_TEK_axo_functies_0038 5
OO2806 B_Beeldmateriaal_TEK_axo_concept_0029