Bruto oppervlakte: 11.500 m2
Locatie: Bennekom
Periode: 2008-2010
Opdrachtgever: Opella

Opella Cornelie

Het Opella-complex bevindt zich op het overgangsgebied tussen het Veluwebos aan de noord-oostelijke zijde en de omringende, groene woonwijken aan de zuid-westelijke zijde. Deze overgang van ‘bossfeer’ naar ‘parksfeer’ is in de facades van de Opella-gebouwen uitgedrukt door middel van een samenspel van hout en steen. Opella Cornelie, zuidelijk gelegen op het terrein en grenzend aan een bestaande wijk, is dan ook het meest stedelijke van de Opella-gebouwen; het gebruik van steen domineert op de gevels. Het groene landschapspark waar het gebouw zich in bevindt, zorgt voor een rustgevende omgeving voorde bewoners, terwijl interactie met de omliggende omgeving wordt gestimuleerd.

Opella Cornelie bestaat uit een groep van vijf volumes, elk vier verdiepingen tellend. Vier van deze volumes vormen samen een rechthoek, het vijfde volume is in het midden geplaatst en vormt de verbindende schakel. Tussen de volumes wordt het park naar binnen getrokken. Deze ruimte is semi-openbaar: hoewel toegang niet belemmerd wordt, betreft het geen doorgaande route. Hierdoor wordt de privacy van de bewoners gewaarborgd.