Bruto oppervlakte: 10.000 m2
Locatie: Stadshagen, Zwolle
Programma: Gezondheidzorg, psychiatrie, eerste lijns
Periode: 2005-2007
Opdrachtgever: Dimence
Adviseur(s): Gertecm Essen, JVZ

Dimence Stadshagen

Het gebouw omvat een grote binnentuin. Dit is het hart van het gebouw en ontmoetingsplek voor bewoners, bezoekers en personeel. Aan deze binnentuin ligt een personeelskantine/inloopcentrum. Dit is de ontmoetingsplek voordat mensen naar hun eigen afdeling gaan.

Bij de verticale en horizontale knooppunten zijn de woonkamers en multifunctionele ruimtes gesitueerd, hierdoor ontstaat er ruimte om elkaar te ontmoeten.

In dit gebouw voor langdurige zorg en ouderenpsychiatrie zijn 92 individuele slaapkamers. Dit grote aantal is opgedeeld in groepen van 8 à 9 slaapkamers met een eigen huiskamer en eigen voorzieningen. In de gevel is iedere slaapkamer ‘geïndividualiseerd’ door deze zichtbaar te maken binnen de totale gevel. Op deze manier is het voor bewoners aanwijsbaar waar zij wonen.

Er is gekozen voor een dragende gevel met minimale kolommen op het vloerveld. Hierdoor en door het toepassen van metalstud wanden is het bij het wijzigen van functie mogelijk om de ruimte anders in te delen.

Het gebouw staat met vier andere zorggebouwen op een zorgplein. De gebouwen maken waar mogelijk gebruik van elkaars voorzieningen. Door de open en ruime opzet van de gebouwen vloeit het groen van het stadspark door in het zorgplein.

Dimence Stadshagen - RAU
Dimence Stadshagen - RAU
Dimence Stadshagen - RAU
Dimence Stadshagen - RAU
Dimence Stadshagen - RAU
Dimence Stadshagen - RAU
Dimence Stadshagen - RAU

Dimence Stadshagen - RAU