Bruto oppervlakte: 11.000 m2
Status: Competitie
Locatie: Lauwersoog
Periode: 2018
Opdrachtgever: World Heritage Center Wadden Sea Foundation

Waddenzee World Heritage Centre

Hemel en aarde delen het toneel, dat constant verandert, en eeuwig in beweging is, door zon, maan en sterren. Het doel van het WEC is het onzichtbare van de Waddenzee zichtbaar te maken, en tegelijkertijd het tijdelijke van alles te doen beseffen.”

Wij en alles zijn onvermijdelijk een onderdeel van de aarde. Alleen het besef van deze eenheid maakt vanzelfsprekend dat we voor haar zorgen. Het toenemende inzicht in dit verbindende patroon tussen mens en natuur schept de mogelijkheid onze relatie met de wereld steeds meer in harmonie te brengen. Niet ten koste van maar als onderdeel van de wereld te leven en te denken.

De relatie tussen mens en natuur vraagt om inzichten in de wetmatigheden van de natuur. De Waddenzee met haar getijden en de daarbijbehorende biodiversiteit sommige van deze onzichtbare wetmatigheden zichtbaar. Van oudsher waren en zijn de palen een positioneringssysteem - een oriëntatiepunt. De voorlopers van het huidige GPS. Voor wandelaars en bezoekers van de wadden zijn zij nog steeds van groot belang.

Wij zien “de paal” als metafoor van het WEC. Door de positionering van het WEC wordt het gebouw zelf een experience als onderdeel van de Waddenzee. Het zichtbare wordt nu ook waarneembaar. Vandaar dat wij naast de drie werelden uit de structuurvisie: Kadewereld, Havenwereld en Kustwereld nog een vierde introduceren: De Waddenwereld.