Bruto oppervlakte: 3.000 m2
Locatie: Brummen
Programma: Stadhuis
Periode: 2011 - 2013
Opdrachtgever: Gemeente Brummen
I.s.m.: BAM, Turntoo
Adviseur(s): Brakel Interieurgroep, IBZ Ingenieurs, Peutz
Fotografie: Petra Appelhof

Gemeentehuis Brummen

In Brummen is door een samenwerking tussen de gemeente, BAM, RAU en Turntoo het eerste gebouw als grondstoffendepot gerealiseerd. De gemeente Brummen zocht een semi-permanente huisvesting met een levensduur van minimaal 20 jaar. Omdat RAU geen concessies wilde doen aan de kwaliteit van het tijdelijke gebouw en de werkomgeving is gezocht naar nieuwe manier van ontwerpen én bouwen. De oplossing is gevonden door het gebouw te ontwerpen als een grondstoffendepot. Tijdens het ontwerpproces hebben de architect, aannemer BAM, Turntoo en verschillende toeleveranciers meegedacht hoe na de geplande gebruiksperiode het gebouw weer uit elkaar gehaald zou kunnen worden. De waardevolle grondstoffen en bouwelementen worden na gebruik door hun leveranciers en fabrikanten teruggenomen. Uiteindelijk is ruim 90 procent van het ontwerp demontabel opgeleverd.

RAU heeft ervoor gekozen om de monumentale villa uit 1890 in oude luister te herstellen en daar een U-vormige hedendaagse tweelaagse uitbreiding omheen te plaatsen. De nieuwbouw vervangt de bestaande uitbreiding uit de jaren ’80. De compacte en flexibel indeelbare nieuwbouw omarmt de monumentale villa. Door een terughoudende, transparante vormgeving worden de kwaliteiten van het historische gebouw versterkt. Het omringende en sterk versnipperde terrein is als hoogwaardig park opnieuw ingericht.
De verschillende gebouwdelen zijn gegroepeerd rondom het monument, waarbij een continue interactie tussen oud en nieuw mogelijk is. Het transparante publieke binnengebied is gevormd door de ruimte die tussen oud en nieuw is ontstaan. Deze compacte opzet zorgt voor korte looplijnen en bevordert samenwerking tussen medewerkers.

130606_Brummen_008
130606_Brummen_018
130606_Brummen_276
130606_Brummen_008
131010_Brummen_386
Brummen
11_396_N27
Brummen_duurzMaatregelen_FINAL_v4