Bruto oppervlakte: 11.300 m2
Locatie: Lochem
Periode: 2009-2010
Opdrachtgever: Gemeente Lochem

Gemeentehuis Lochem

Het gemeentehuis van Lochem is een gebouw dat bestaat uit verschillende onderdelen met elk hun eigen functies en uitstraling. In het hart van het gebouw bevindt zicht het publieke gedeelte met direct daarboven de opvallend vormgegeven raadzaal.
In de twee vleugels bevinden zich de werkkamers en vergaderruimten van burgemeester en wethouders, raadsleden en de kantoren van alle ambtenaren. Ook de verschillende ondersteunende diensten en technische ruimten zijn hier ondergebracht. Het geheel is geplaats boven een verdiepte parkeergarage voor medewerkers en bezoekers.
Belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van het gebouw was de ligging ten opzichte van enerzijds de stad met zijn historische centrum en anderzijds het water met de wijde omgeving er omheen. Het nieuwe gemeentehuis wil een brug slaan naar beide.

Het openbare plein vormt de verbindende schakel met het centrum van Lochem. Het maakt een samenhangend verblijfsgebied, beginnend bij de brug over de Berkel en reikt, door de glazen wanden heen, tot in de entreehal van het gemeentehuis.
Het is een zeer duurzaam gebouw. Veel verschillende duurzame maatregelen op gebied van energie, materialen en flexibel ruimtegebruik zijn van begin af aan opgenomen in het ontwerp. Het heeft geresulteerd in een gebouw wat bijna volledig in zijn eigen energiebehoefte kan voorzien.
Na uitbreiding met het geplande extra veld zonnepanelen is gebouw zelfs helemaal energie-neutraal. Ook bij het materiaalgebruik is gelet op de invloed ervan op het energieverbruik van het gebouw, de recyclebaarheid en duurzaamheid in algemene zin.

Copyright Roos Aldershoff www.roosaldershoff.nl
Copyright Roos Aldershoff www.roosaldershoff.nl
Copyright Roos Aldershoff www.roosaldershoff.nl
Copyright Roos Aldershoff www.roosaldershoff.nl