The Turnaround Terminal

Het uitgangspunt van het project was om de meest duurzame vliegveld terminal te ontwerpen, het resultaat was een radicale doorbraak: de terminal van de toekomst. Om tot een duurzame terminal te komen stelden we ons een roterend gebouw voor in het midden van een grote schijf waarop meerdere vliegtuigen kunnen staan. Het circulaire gebouw en de schijf bevatten alle noodzakelijke onderdelen voor de verschillende services. De schijf roteert en de vliegtuigen bewegen automatisch van een positie naar de volgende, waarbij iedere positie een specifieke taak uitvoert: boarding, brandstof, catering, in- en uitladen, etc. De terminal is eigenlijk meer een machine dan een gebouw, waarbij de input een binnenkomend vliegtuig is en de output een vertrekkend vliegtuig.

Hiertussen vinden de handelingen plaats in de vorm van een sequentie. Om energie te besparen, drijft het roterende deel van de Turn Around Terminal op water. Hiernaast speelt groen een belangrijke rol in het ontwerp. De groene daken maken het mogelijk om regenwater op te vangen en verminderen zowel de noodzaak voor waterafvoer alsmede de impact van hitte. Daarnaast voegt het ook een natuurlijk element toe, wat zichtbaar is voor iedereen binnen de terminal. De logistiek is gescheiden door verschillende verdiepingen zodat passagiers op een duidelijke manier hun weg kunnen vinden. Hierdoor wordt ook het security proces vereenvoudigd. 

airport case study section
airport case study visual3
Turnaround terminal _ RAU Architects
airport case study visual2
Turnaround terminal _ RAU Architects
airport case study visual1
Turnaround terminal _ RAU Architects
Turnaround terminal _ RAU Architects
https://youtu.be/cycMsDe1lHc?t=13