Bruto oppervlakte: 19.360 m2
Status: VO
Locatie: Utrecht
Programma: Kantoren
Periode: 2018-2019
Opdrachtgever: Merin
I.s.m.: Lievense Adviseurs (constructeur), DGM (installaties), OKDraw (renders)

Higgs

RAU heeft in opdracht van Merin de transformatie van het kantoorgebouw Atoomweg in Utrecht ontworpen. Het originele pand uit 1990 wordt omgetoverd tot een multifunctioneel gebouw waar werken, horeca, recreatie en natuur in één zijn samengebracht. Het ontwerp is aan de hand van de volgende onderwerpen tot stand gekomen:

  • Het gebouw promoveren tot landgoed
  • Het gebouw in de natuur integreren
  • De begane grond zowel binnen als buiten activeren
  • Een herkenbare indentiteit creëren
  • Circulaire bouwprincipes toepassen
  • “Placemaking”

Landgoed
Door het gebouw als landgoed te zien creëren we nieuwe mogelijkheden om het gebied te opwaarderen, zowel op functioneel als social een ecologisch gebied. Als vastgoedconcept wordt iedere bezoeker van HIGGS een ambassadeur van het landgoed. Het ontwerp van de omliggende ruimte zorgt ervoor dat het landgoed onderdeel wordt van het naastgelegen Lage Weide meer. Dit wordt getransformeerd tot werkplekken waar men langer wil verblijven.  Dit geldt niet alleen voor de nieuwe huurder van de kantoren, maar ook voor de mensen die er werken en uit de regio komen. Dit gaat gepaard met de ecologische relatie waar mens en die dichterbij elkaar worden gebracht. HIGGS wordt een landgoed waar de bestaande ecologie versterkt wordt door 100 nieuwe bomen te planten, CO2 op locatie wordt opgeslagen, lokale planten worden toegepast. Deze worden zorgvuldig uitgekozen zodat rekening wordt gehouden met onderhoudskosten. Er ontstaat een groen gezicht aan de Atoomweg en in het bedrijventerrein.


Atrium
Een centraal gelegen atrium functioneert als distributeur tussen alle functies en bedrijven in het gebouw. De begane grond is een openbare plek waar ruimte is voor een restaurant en cafe die uitkijken op het water. De toegang tot de kantoren bevindt zich op de eerste verdieping vanwege privacy en veiligheidsredenen. 

Circulaire potentie
Het energieconcept wordt geoptimaliseerd door duidelijke maatregelen voor gebruik en onderhoud te maken. Dit bestaat uit hoofdzakelijk twee onderdelen. HIGGS wordt energie neutraal in zowel het gebruik als onderhoud. HIGGS wordt beschouwd als energiecentrale. HIGGS functioneert niet als een autonoom systeem, maar dient als actieve schakel binnen een circulair systeem. Op meerdere niveaus, zoals maatschappelijk, buurt en realisatie worden grenzen verwijderd om synergieën te creëren. In het ontwerpproces wordt circulariteit als vanzelfsprekend beschouwd. Gedurende het bouwproces streeft RAU ernaar om zo min mogelijk CO2 uit te stoten, zo veel mogelijk restmateriaal te hergebruiken en de productie van afval te minimaliseren.

Efficiëntie
Nieuwe delen in het gebouw worden zoveel mogelijk uit hout opgebouwd. Al het hout is gecertificeerd of afkomstig uit andere gebouwen. Het gebruik van materiaal wordt aan de hand van hoofdzakelijk drie principes ontworpen:

  • Behoud en hergebruiken van bestaand materiaal;
  • Minimaliseren van toepassing nieuw materiaal;
  • Bij gebruik van nieuw materiaal hoort dit in de toekomst herbruikbaar te zijn en uit biologische materiaalkringlopen komen. 
Bestaand