Bruto oppervlakte: 5.350 m2
Locatie: Zeeburg, Amsterdam
Periode: 2014-2018
Opdrachtgever: ROCVA
I.s.m.: ZENBER
Fotografie: Marcel van der Burg

Cburg College

Het Cburg College is een kleinschalig VMBO en onderdeel van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. De wens om een kleinschalige en overzichtelijke school welke een veilige leeromgeving biedt die aansluit bij het lesprogramma heeft geresulteerd in een compact ontwerp dat rondom een centraal hart is gerangschikt. De centrale hal is het centrale hart van de school. Het vormt de spil in de routing door het gebouw. Leerlingen en medewerkers ontmoeten elkaar hier. Eigen identiteit van de verschillende onderdelen, zichtlijnen door het gebouwen en de diversiteit aan ruimten dragen bij aan de kleinschaligheid van de centrale ruimte. Door transparantie, doorzicht en overzicht raakt een leerling nooit ‘verloren’ in de school. Maximale openheid en transparantie dragen bij aan de ervaring van ruimte, overzicht en veiligheid. Vanuit de centrale hal zijn alle onderdelen van de school zichtbaar. Leerpleinen, overlegruimten, lokalen en diverse werkstations grenzen aan de centrale hal. Dit geeft de leerlingen overzicht en er ontstaat een dynamische leeromgeving die uitnodigt tot leren.

Van buiten is de centrale hal zichtbaar waardoor de school zich opent naar de wijk en laagdrempelig is voor bezoekers. De plaza’s bevinden zich op de begane grond en grenzen zowel aan de centrale hal als de straat, waar zij zich door middel van etalages presenteren. De centrale tribune trap zorgt voor de ruimtelijke en functionele verbinding tussen de begane grond en het plein dat op de eerste verdieping ligt.

Door het plein, de transparante plint en de bovenbouw in de gevel tot uitdrukking te laten komen ontstaat een dynamisch volume dat goed aansluit bij de welstandskader van de wijk. De bovenbouw richt zich op de omgeving en maakt de school van veraf herkenbaar. De plint richt zich op de stoep rondom de school.  Het Cburg College is een community college, wat inhoudt dat de school zich verbindt met de wijk, de buurt en haar bewoners. Een laagdrempelige en transparante plint zorgt ervoor dat bezoekers zich welkom voelen en makkelijk toegang hebben tot een aantal specifieke werkstations en draagt bij aan een veilige leeromgeving. Deze verticale tweedeling in de gevels dragen ook bij aan de gewenste kleinschalige uitstraling van de school.

StelleCollege_Doorsnede Duurzaamheid
StelleCollege_Doorsnede Duurzaamheid maatregel