Bruto oppervlakte: 1.700 m2
Status: Opgeleverd
Locatie: Zeist
Programma: Onderwijs
Periode: 2018-2023
Opdrachtgever: Stichting Scholengemeenschap voor vrijeschoolonderwijs
Adviseur(s): Klictet, ZRi: Pieter Schepman, Archipunt, Van der Grift Groep, Megens installatietechniek
Fotografie: Marcel van der Burg

Tobiasschool Zeist

De Tobiasschool biedt onderwijs aan leerlingen met een extra zorgvraag, zowel in het basis­- als in het voortgezet onderwijs. Na een levensduur- verlengende renovatie is de school begin 2023 opgeleverd.

De huisvesting van de school voor primair en middelbaar onderwijs in een monumentaal pand uit 1918 was verouderd en werd te klein met het oog op moderne onderwijsmethoden en de toestroom aan nieuwe leerlingen, met name leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden. De school is in de loop der tijd in verschillende fases aangepast aan de functionele wensen, waarbij concessies zijn gedaan aan de ruimtelijkheid en herkenbaarheid van het oorspronkelijke ontwerp.

Oud en nieuw
Als eerste ingreep is het gebouw teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat. Toevoegingen, zoals het verlaagde plafond in de centrale hal en theaterzaal zijn verwijderd zodat de cultuurhistorische waarden en ruimtelijkheid weer tot hun recht komen. Nieuwe elementen zijn herkenbaar gemaakt door ander materiaalgebruik.

Extra ruimte is gerealiseerd door de zolderruimte, die als opslag werd gebruikt, her in te richten en geschikt te maken voor ateliers, kantoren en leslokalen. Daarnaast voldoet de school aan de eisen van Frisse scholen klasse B en is het gebouw bijna energieneutraal (BENG) door het isoleren van de gevel en zolder aan de binnenzijde en het toevoegen van achterzetramen. Ook is het gebouw toegankelijk gemaakt door het installeren van een lift.

De theaterzaal kreeg aan de binnenzijde de oorspronkelijke kapvorm terug en een nieuw antroposofisch podium. Dit is het visitekaartje, niet alleen voor de school zelf maar ook voor de buurt.

Duurzaamheid
Om naast het thermisch isoleren van de schil de energiebehoefte verder te beperken is het belangrijk dat het gebouw luchtdicht is, zodat er zo min mogelijk ongeconditioneerde (koude) lucht het gebouw binnenkomt. Daarbij moet er, om een gezonde, comfortabele en frisse school te kunnen garanderen goed geventileerd worden. Wanneer dit op een natuurlijke manier wijze plaatsvindt, zal de koude buitenlucht het gebouw te veel afkoelen, waardoor er veel energieverlies en comfortklachten optreden. Daarom is er gekozen voor een vraaggestuurd gebalanceerd luchtbehandelingssysteem in combinatie met warmteterugwinning en CO2-meting.
Hiernaast heeft ook verlichting in grote invloed op de energiebehoefte. Vandaar dat het gebouw voorzien is van dynamische ledverlichting. Hiermee wordt naast een hoog visueel comfort het energieverbruik teruggebracht tot maximaal 6 W/m2. Verder is het gebouw gasloos (all-electric) door de toepassing van warmte-koude opslag in de bodem in combinatie met een warmtepomp in de kelder.

Tijdens de bouw is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biobased bouwmaterialen. Het gebruikte toegepaste hout heeft een FSC-keurmerk met, voor zover mogelijk, droge verbindingen. Deze insteek is doorgetrokken naar het schoolplein dat geheel is gemaakt van bestaande materialen en hout uit lokale Zeister bossen.

Gevelaanzicht Tobiasschool
Trappenhuis
Hoofdentree situatie voor en na
Centrale verkeersruimte 1e verdieping
Antroposofisch podium
Klaslokaal
Geveldoorsnedes