Bruto oppervlakte: 5.530m2
Locatie: Dongen
Programma: Gemeentehuis
Periode: 1999-2001
Opdrachtgever: Gemeente Dongen
Adviseur(s): Snellen, Meulemans & van Schaik, Sweegers en de Bruijn, Unica van Halderen
Fotografie: Christian Richters

Gemeentehuis Dongen

Een oud raadhuis met karakteristieke toren en drie kantoorvleugels uit de jaren tachtig in abominabele bouwfysische staat. Broeiend warm in de zomer, koud en tochtig in de winter. En daarbij: een nijpend tekort aan ruimte. De gemeente Dongen zag zich voor een flinke bouwopgave gesteld, waarbij de gedachte uitging naar een extra vleugel en het opknappen van het bestaande. Rau zag dat heel anders. Waarom niet het raadhuis pontificaal manifesteren,  de overige vleugels in een etalage zeten en de benodigde ruimte zoeken in het bestaande. Met deze oplossing was het bouwfysische probleem ook opgelost en konden de bestaande gebouwen architectonisch in hun waarde worden gelaten. 

Door de gebouwdelen achter een glazen gevel te plaatsen, kon met behulp van de nieuw ontstane ruimten een nieuw bouwfysisch klimaat woden gecreëerd. Daar waar de oude gevels an de buitenlucht grenzen, zijn ze aan de binnenzijde geisoleerd. Dat kost wel iets ruimte, maar omdat de installaties in een plafondelement zijn geïntegreerd, kunnen radiatoren achterwege blijven. Zo zijn de ruimen beter in te delen. De nieuwe grote hal kreeg een zonnekrachtcentrale op het glazen dak. In deze hal is een futuristisch element geplaatst: de trouw- en raadzaal in een titanium bol met een vijver rondom.

Gemeentehuis Dongen_RAU Architects
Gemeentehuis Dongen_RAU Architects
Gemeentehuis Dongen_RAU Architects
Gemeentehuis Dongen_RAU Architects
Gemeentehuis Dongen_RAU Architects