Periode: 2011
Opdrachtgever: Green IT Consortium Amsterdam

OZZO Data Centre

De Stichting Consortium Green-IT Regio Amsterdam, wil via een gezamenlijke aanpak door de ICT-sector eensubstantiële bijdrage leveren om te zorgen dat in 2025 de CO2-uitstoot van de stad met 40% is verminderd ten opzichte van 1990. De ICT-sector vormt een belangrijke pijler van de Amsterdamse economie. Met name de vele datacenters in de regio zijn een belangrijke gebruiker van elektriciteit. De ambitie is het gebruik van elektriciteit vergaand
terug te dringen en te verduurzamen. ICT kan ook sterk bijdragen aan verduurzaming van bedrijven, huishoudens en mobiliteit door slimme nieuwe toepassingen voor een duurzame energiehuishouding. Bovendien speelt ICT een belangrijke rol voor de energiesector om opwekking, distributie en gebruik van energie duurzaam en efficiënt te maken.De projecten waaraan het consortium werkt richten zich op concrete besparing en gebruik van duurzame energie, waarmee ‘green business opportunities’ ontstaan die kunnen worden ontwikkeld en geëxploiteerd.

Een eerste spin-off van het consortium is OZZO, een Energy Self Sufficient Data Center concept. Datacentra zorgen door hun hoge energieverbruik voor ongeveer 6% van de Amsterdamse CO2-uitstoot. Een percentage dat met de snelle technologische ontwikkelingen eerder zal toe- dan afnemen. Het is een ambitieus project, waar gezocht wordt naar de integratie tussen IT, architectuur, ecologie en energie. Het resultaat: optimale data- efficiency zonder CO2-uitstoot. Kenmerkend voor het concept is dat data wordt verwerkt en opgeslagen op een netwerk van losse ‘nodes’: een zwerm datacentra die als één wezen functioneert. Alle nodes zijn geoptimaliseerd als functie van het type data, de beschikbare energie en de mogelijkheid tot hergebruik van de energie. Weinig gebruikte data wordt geconcentreerd opgeslagen op zeer energie-zuinige apparatuur.

2 313_N31
3 313_N6
4 313_N3