Bruto oppervlakte: 5176 m2
Status: Opgeleverd
Locatie: Gent, België
Programma: Kantoren, Food Experience Centre
Periode: 2017 - 2019
Opdrachtgever: Vandemoortele
I.s.m.: ELD Antwerpen
Adviseur(s): Ingenium, VK Architects + Engineers, Defonseca, van Roey / Maes, Spie
Fotografie: Marcel van der Burg

Vandemoortele hoofdkantoor

In opdracht van de Belgische voedselproducent Vandemoortele Group heeft RAU het hoofdkantoor en ‘Food Experience Centre’ in Gent ontworpen. Met het nieuwe ‘Food Experience Center’ begint Vandemoortele Group aan een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis. De twee belangrijkste kernwaarden van Vandemoortele, duurzaamheid en innovatie, zijn integraal in het gebouw verwerkt. Deze ambitie past bij de visie van RAU. In samenwerking met VK Architects & Engineers, Ingenium en ELD is een nieuw voorbeeld voor circulair bouwen tot stand gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat de Belgische overheid het gebouw als voorbeeld gebruikt om circulariteit te toetsen en te definiëren. De toon voor een circulaire toekomst is daarmee gezet!

Het in Gent gevestigde hoofdkantoor biedt ruimte voor vierhonderd medewerkers. Een centraal atrium, dat door kantoorvleugels is omsloten, vormt het hart van het gebouw. Het dient als ontmoetingsplaats voor werknemers, productontwikkelaars, culinaire chefs, klanten en leveranciers. Het credo van Vandemoortele, ‘Shaping a tasty future’ komt volledig tot uiting. Binnen het atrium staat food experience en ontmoeting centraal. Dit geldt voor zowel de afdelingen onderling als de klanten en leveranciers. Het is mogelijk om gezamenlijk de producten en idealen te beleven en verder te ontwikkelen.

De stalen constructie is volledig remontabel, modulair en adaptief. Het meest belangrijke bij het kunnen hergebruiken van alle onderdelen is het loskoppelen van techniek en constructie. Voor de constructie zijn hierdoor alleen boutverbindingen toegepast. Dit biedt tevens meer flexibiliteit voor de toekomst en bij het inrichten van de ruimte. Aanvullend wordt de demontabele structuur ingepakt met een gordijngevelsysteem dat zelf ook demontabel en modulair is. Dit maakt het mogelijk om onderdelen te hergebruiken en later met minimale aanpassingen uit te breiden. 

Op het gebied van duurzaamheid is het gebouw met BREEAM Excellent opgeleverd. Naast de passieve energetische middelen die in het ontwerp zijn geïmplementeerd, helpen verschillende actieve energiesystemen om energie uit hernieuwbare bronnen te genereren. De combinatie van energie- opwekkende fotovoltaïsche modules op het dak, aardesondes in combinatie met een warmtepomp ter ondersteuning van het koel-/ verwarmingssysteem, klimaatplafonds en een regenwaterreservoir, voorzien het gebouw van duurzame energie.